Atatürk

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ’NE DAVA AÇTIK

02 Haziran 2006, Cuma | 00:00

Gelir İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 05.05.2006 Tarihli ve 26159 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin incelemeye alan sendikamız, düzenleyici işlemin 11 maddesinin kurum personelinin aleyhine olduğu kanaatiyle yargı yoluna müracaat etmiştir.

Yönetmeliğin 4/d, 7/1-c, 7/1-ç, (Vergi dairesi başkanı, gelir idaresi grup müdürü, müdür, vergi dairesi müdürü, müdür yardımcısı ve vergi dairesi müdür yardımcısı unvanları bu maddelerde görevde yükselme dışında tutularak memurların yükselmeleri engellenmiştir. – Mesleki eğitim kursu mezunlarının önü kesilmiştir) 7/2, (sözlü sınav şartı getirilmiştir.) 8/b-1, (Mesleki eğitim kursu mezunlarının önü kesilmiştir) 8/d, (Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği kadrosu sınava tabi tutulmuştur.) 9/1-a-3, (Mühendis, Mimar, Psikolog, İstatistikçi, Mütercim, Tekniker, Teknisyen, Çocuk Gelişimcisi, Çocuk Eğitimcisi, Hemşire unvanına atanabilmek için sınav şartı getirilmiştir.) 11/2, (görevden uzaklaştırılanların eğitime alınmasını engelleyen madde) 11/3, (geçici görevli ve aylıksız izinli memurun eğitime alınmasını engelleyen madde) 15, (aylıksız izinde, geçici görevde bulunan veya görevden uzaklaştırılan kamu personelinin sınava alınmayacağına ilişkin maddede ayrıca sözlü sınav şartı getirilmiştir.) 26/3, (Sınavları kazanarak atanmaya hak kazanmış olanlardan görevden uzaklaştırılmış olanların, göreve iade edilinceye kadar atamalarının yapılmayacağını belirten madde) 27/e, (Devlet gelir uzmanlığı unvanına atanmış olup, yeterlik sınavında başarılı olduktan sonra bu unvanda beş yıl hizmeti bulunanların sınava tabi tutulmadan müdür olarak atanabilmesine imkan sağlayan madde.) 28, (Adli veya idari soruşturma sonucu yada sağlık nedenleriyle görevini yürütemeyeceği anlaşılanların, daha alt unvanlara kazanılmış hak aylık derecesi ile atanabileceğini ve bu şekilde atananların daha önce görev yaptıkları unvanın sınavına katılamayacaklarını düzenleyen madde) 30 (İstifa ederek görevinden ayrılan personelin yeniden atanması için istifa tarihinden itibaren geçen sürenin en az bir, en fazla beş yıl olması şartıyla atanabileceğini belirten madde) ve Geçici 2. (Maddede “31/12/2007 tarihine kadar yapılacak müdürlük sınavına, diğer şartları taşımaları kaydıyla, kaldırılan Gelirler Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında veya Başkanlık merkez teşkilatında şef unvanında en az üç yıl görev yapanlar da katılabilir” denilerek taşra kapsam dışında bırakılmıştır.) maddelerinin çalışanların aleyhine olduğu sendikamızın incelemesi ve üyelerimizin talepleri doğrultusunda tespit edilmiştir.

Belirtilen maddelerin yürürlüğünün durdurulması ve iptali amacıyla sendikamız Danıştay Başkanlığı’nda 02.06.2006 tarihinde dava açmıştır. Konu hakkındaki gelişmeler web sitemizden ve gazetemizden ayrıca duyurulacaktır.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI