Atatürk

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU’NUN 15 MADDESİ VETO EDİLDİ

10 Mayıs 2006, Çarşamba | 00:00

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet SEZER tarafından yayımlanması uygun bulunmayan, 5489 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu”, 3, 28, 29, 31, 40, 46, 55, 63, 80, 82, geçici 1, geçici 2, geçici 4, geçici 6 ve geçici 9. maddelerinin bir kez daha görüşülmesi için, Anayasa’nın değişik 89. ve 104. maddeleri uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na geri gönderilmiştir.

Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer’in, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu veto gerekçeleri, Türkiye Kamu-Sen’in aylardır dile getirdiği düşüncelerinde ne denli haklı olduğunu bir kez daha ve en yetkili ağız tarafından ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanımızın yasayı veto gerekçelerinde saydığı, kanunun anayasanın “Sosyal Devlet” ilkesini zaafa uğrattığı, memur maaşlarının azalmasına neden olacağı, emekli aylıklarını düşüreceği, emeklilikte eşitlik ilkesini ortadan kaldıracağı, hakları gerileteceği, emeklinin yaşının kademeli olarak 65’e ve prim ödeme gün sayısının da 9 bin güne çıkarılmasının emekliliği imkansız hale getirdiği, emekli aylıklarının TÜFE rakamları baz alınarak artırılmasının, gelir dağılımındaki adaleti bozacağı, fiili hizmeti düzenleyen maddelerin kurumlar ve ünvanları baz almasının eşitlik ilkesine aykırı olduğu, emekli ikramiyelerinin kamuda en son çalışılan kurumca ödenmesinin mümkün olmadığı görüşü, Türkiye Kamu-Sen’in yaklaşık iki yıldır her etkinlik ve platformda sosyal güvenlikle ilgili olarak ileri sürdüğü çekincelerle birebir örtüşmektedir. Eğer hükümet, Türkiye Kamu-Sen’in uyarılarını dikkate alsaydı ve çalışanlarımızın haklarını kısıtlayan, yükümlülüklerini artıran bu yasayı konfederasyonumuzun taleplerini dikkate alarak düzenleseydi, böyle bir sonuçla karşılaşılmayacak ve Cumhurbaşkanımız bu yasayı veto etmeyecekti.

Söz konusu Yasa’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na geri gönderilmesinin gerekçelerini sitemizin haber sayfasında okuyabilirsiniz.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI