Atatürk

FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDEKİ VERGİ KESİNTİLERİNE SON

18 Nisan 2006, Salı | 00:00

Bilindiği üzere 22.05.2004 gün ve 25469 sayıyla Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yasayla, Adalet Bakanlığı’nda çalışan personele fazla mesai ücreti ödenmektedir.

Yapılan fazla mesai ücretlerinden gelir vergisi kesilmekteyken Sendikamız Kırıkkale Şubesinin girişimi sonucunda Kırıkkale Vergi Mahkemesine dava açılmış olup, anılan mahkemenin 06.05.2005 gün ve 2005/135 esas ve 2005/170 sayılı kararıyla yerel mahkeme fazla mesailerden gelir vergisi kesilmemesi gerektiği doğrultusunda karar vermiştir.
Ancak davalı idarenin temyiz etmesi sonucu Danıştay Bakanlığı bu kararı USUL yönünden OYÇOKLUĞU ile bozmuştu. Bunun üzerine yenilenerek açılan dava (usul hataları düzeltilerek) Kırıkkale Vergi Mahkemesinin 28.03.2006 gün ve 2006/116 esas ve 2006/255 sayılı kararıyla KABUL kararı verilmiştir. Bu şekilde çalışandan kesilen yaklaşık 13 YTL artık kesilmemektedir.

Sendikamız mevzuattan kaynaklanan sorunlarda üyelerimizin her zaman yanında olmaya devam edecektir.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI