Atatürk

NEMALARA KARŞI AÇILAN DAVALARDA OLUMLU KARARLAR ÇIKIYOR

21 Şubat 2006, Salı | 00:00

Daha evvel web sitemizde 3417 Sayılı Yasa gereğince kamu görevlilerinin hesabında biriken tasarruf miktarının sistemden ayrılanlar bakımından devlet katkı payı ve nemasının ödenmediği ve bu durum karşısında üyelerin ferdi başvuru yoluyla Hazine Müsteşarlığı’na müracaat ederek haklarını arayabileceği duyurulmuş, müsteşarlığa müracaat dilekçesi ve örnek dava dilekçesi sitemizde yayınlanmıştı. Konuyla ilgili açılan davaların birçoğu halen devam etmekte olup, Manisa İdare Mahkemesi’nde Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan üyemiz Hüseyin Muradoğlu da diğer kamu çalışanı arkadaşları gibi Hazine Müsteşarlığı’na müracaatta bulunmuştur. Müsteşarlık 60 gün içerisinde cevap vermemiş ve talebin zımnen reddi üzerine üyemiz Ankara 10. İdare Mahkemesi Başkanlığı’na dava açmıştır. Mahkeme 2005/2176 Esas, 2005/2529 Karar sayılı dosyada 29.12.2005 tarihinde verdiği kararda üyemizi haklı bularak, tasarrufu teşvik hesabında biriken Devlet Katkı Payının ve 01.06.2000 tarihine kadar hesaplanacak nemasının, müsteşarlığa başvuru tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile üyemize ödenmesine karar vermiştir. İlgili kararı dava açan ve açacak üyelerimiz için mahkemelere emsal gösterebilmeleri amacıyla haber sayfamızda yayınlamıştık. Haber arşivinden 21.02.2006 tarihli habere girildiğinde karara, müsteşarlığa müracaat dilekçesi ve örnek dava dilekçesine ulaşabilirsiniz. Konu hakkında yaşanacak gelişmeleri sitemizden duyurmaya devam edeceğiz.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI