Atatürk

BAĞ-KUR FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİNİ TEMYİZE GÖTÜRDÜK

24 Ocak 2006, Salı | 00:00

Yoğun iş yükü altında çalışan Bağ-Kur personelinin sıkıntılarını bir nebze de olsa giderilmesi için bir vesile olan fazla çalışma birim ücretinin 2004 yılında düşürülmesi maalesef yeni bir mağduriyet daha ortaya çıkarmış, 1.650.000 TL olan fazla çalışma ücretlerinin 650.000 TL’ye düşürülmesi neticesinde açıkça hak kaybına uğratılan personel bütçe ve harcamalarını verilecek net ücrete göre planladığından ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalmak durumunda bırakılmıştı.

Kurum personeline yaptırılmakta olan fazla mesai saat ücretleri 2003 yılında 1.650.000 TL iken 2004 yılında Bakanlar Kurulu’nun 30.04.2004 tarih ve 2004/7590 sayılı kararı ve bu karar neticesinde Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu’nun 22.07.2004 tarih 2004/485 karar sayılı kararının ikinci gündeminde verilen kararı ile herhangi bir gerekçe gösterilmeden 650.000 TL’ye düşürülmüş, Bakanlar Kurulu Kararı’nın 4. maddesinde yer alan “Bu karar 1/1/2004-31/12/2004 tarihleri arasında uygulanır” ibaresi ile de daha önce 1.650.000 TL. saat başı ücrete tabi olarak çalışmalarını sürdürmüş ama 23/07/2004 tarihinde bu maddeye dayanarak; 01/01/2004 tarihinden itibaren birikmiş fazla mesai alacaklarını 650.000 TL birim ücretten alabilen Bağ-Kur personeli ikinci kez mağdur edilmişti.

Açıklanan nedenlerle Bağ-Kur Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin fazla çalışma ücretlerinin indirilmesi işlemi ve bu işleme dayanak oluşturan Bakanlar Kurulu’nun 30.04.2004 tarih ve 2004/7590 sayılı kararının 2. maddesinin a ve b bendlerinin ve 4.maddesinin, bu karar neticesinde Bağ-Kur genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu’nun 22.07.2004 tarih 2004/485 karar sayılı kararının ikinci gündeminde verilen kararının ve eksik yapılan ödemelerin iptali istemiyle Türk Büro-Sen Hukuk Müşavirliği olarak 28.07.2004 tarihinde Danıştay 11. Dairesinde dava açmıştık. Fakat 11. Daire’nin 27.09.2005 tarihinde verdiği 2004/3660 E. ve 2005/ 4670 K. Sayılı kararı ile bu talebimiz reddedilmiştir.

23.01.2006 tarihinde Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’na yaptığımız müracaatta sözkonusu kararın temyizen incelenerek, bozulması talebinde bulunduk. Konuyla ilgili diğer gelişmeler web sitemizden duyurulacaktır.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI