Atatürk

YARDIMCI HİZMETLER SINIFINDA GÖREV YAPAN ARKADAŞLARIMIZIN EĞİTİM DURUMUNA UYGUN OLARAK GENEL İDARE HİZMETLERİ VE TEKNİK HİZMETLER SINIFINA GEÇİRİLMESİNE YÖNELİK MÜCADELEMİZ;

Sendikamız, günümüzün ihtiyaçlarına cevap vermeyen, miadını doldurmuş olan Yardımcı Hizmetler Sınıfında yer alan arkadaşlarımızın eğitim durumlarına uygun olarak Genel İdare Hizmetleri Sınıfı ve Teknik Hizmetler Sınıfına (Aşçı, Berber, Terzi, Matbaacı, Rasatcı Yrd., Hayvan Kesicisi vb.) geçirilmesine ilişkin her platformda mücadele etmiş, mücadelesine aynı azim ve kararlılıkla da devam etmektedir.
Konuyla ilgili TBMM nezdinde de girişimlerde bulunulmuş, girişimlerimiz neticesinde Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki arkadaşlarımızın eğitim durumlarına uygun sınıftaki unvanlara atanmasına yönelik olarak Parti Grup Başkanvekilleri ile bürokratların katılımı ile konu Türkiye Büyük Millet Meclisinde bütün yönleriyle ele alınmış, yapılan çalışma ise 2022 yılı sonunda Cumhurbaşkanlığına Sendikamızca sunulmuştur.
Türk Büro-Sen olarak bu aşamada yapılan çalışmaların kanun teklifi olarakta Türkiye Büyük Millet Meclisine gelmesi noktasında azami çaba gösterilmiştir.
Ancak kamu görevlilerini ilgilendiren diğer düzenlemeler gibi, Yardımcı Hizmetler Sınıfında yer alan arkadaşlarımızın eğitim durumlarına uygun sınıftaki unvanlara atanması konusu ülkemizde yaşanan ve asrın felaketi olarak nitelendirilen “6 Şubat Deprem Afeti” sonrası kanuni düzenleme halini alamadan süreç kesintiye uğramıştır.
Depremin yaralarının sarılmasına müteakip, gelinen süreçte Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan arkadaşlarımızın eğitim durumuna uygun Genel İdare Hizmetleri Sınıfı ve Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan unvanlara geçirilmesine yönelik, farklı görüşlerin dillendirildiği ortamda Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatile girmesi sonucu kanuni düzenleme yapılması imkanı ortadan kalktığı için, 07.04.2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığına sendikamızca yazı yazılarak, Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapanların yönetmelik değişikliği ile Genel İdare Hizmetleri Sınıfı ve Teknik Hizmetler Sınıfında eğitim durumlarına uygun unvanlara geçirilmesi için talepte bulunulmuştur.
Ayrıca, Türk Büro-Sen Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan arkadaşlarımızın konusunu, 2023 yılı Ağustos ayında gerçekleştirilen Toplu Sözleşme Masasına ve sonrasında oluşturulan Hakem Kuruluna öncelikli talep olarak götürmüştür. Ancak masada yetkili olan sendika konuya gereken ilgi ve alakayı göstermediği için Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan arkadaşlarımızın mağduriyeti halen devam etmektedir.
Bu süreçte ise;
21.03.2023 tarihinde MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay’a
27.03.2023 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında
03.04.2023 tarihinde MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay’a
25.07.2023 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a
01.08.2023 itibari ile Toplu Sözleşme Masasında
25.10.2023 tarihinde AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’e
28.11.2023 tarihinde MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu’ya
28.11.2023 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
09.11.2023 tarihinde Kamu Personel Danışma Kurulunda
Yardımcı Hizmetler Sınıfının miadını doldurduğunu ve bu sınıftaki arkadaşlarımızın eğitimlerine uygun hizmet sınıflarına atanmaları gerektiğini belirterek, konunun takipçisi olduk.
Talebimizi her platformda bıkmadan dile getirdik.
Türk Büro-Sen olarak, Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki arkadaşlarımızın eğitim durumlarına uygun olarak, Genel İdare Hizmetleri Sınıfı ve Teknik Hizmetler Sınıfındaki unvanlara geçirilmesi için mücadelemizi aynı samimiyetle ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Konuyla ilgili gelişmeleri yakinen takip ediyoruz ve tüm gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.
Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil olan kadrolarda görev yapan memurlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi şarttır. Devlet Memurları Kanununun genel ilkelerinden olan, kariyer ve sınıflandırma ilkelerinin gereği olarak, YHS sınıfına dahil olan kadroların kadro niteliği ve eğitim durumuna göre Teknik Hizmetler Sınıfı ve Genel İdare Hizmetleri Sınıfına aktarılması bu mağduriyeti giderecektir.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI