Atatürk

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU’NDA MEMURLARIN BEKLENTİLERİNİ DİLE GETİRDİK

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye başlanan Torba Kanun Tasarısına ilişkin görüşlerimizi 28.11.2023 tarihinde ilettik.

Türkiye Kamu-Sen Toplu Sözleşmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Büro-Sen Genel Başkanı Türkeş Güney ve Ar-Ge Koordinatörümüz Ercan Han TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Torba Kanun Tasarısına eklenmesini talep ettiğimiz hususları yetkililere iletti.

* Memurlarımızın beklentisi olan birinci dereceye gelen bütün kamu görevlilerinin ek göstergelerinin 3600’e yükseltilmesi,
* İdari hizmet sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi,
* Yardımcı hizmetliler sınıfı personelinin Genel İdare Hizmetleri Sınıfına alınması,
* Belli görevleri yürüten kamu görevlilerinin 65 yaşından önce resen emekli edilmeleri uygulamasının sonlandırılması ve
* Memurların emekli maaşlarının günün şartlarına uygun olarak yükseltilmesi ve Torba Kanunla getirilen üst düzey yöneticilik görevinde bulunduktan sonra görev süreleri sona eren personelin haklarında oluşabilecek mağduriyetlerin giderilmesi konularını TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine aktaran Türkiye Kamu-Sen Toplu Sözleşmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Büro-Sen Genel Başkanı Türkeş Güney, “Milyonlarca memurumuz TBMM’den çıkacak olumlu kararları umutla beklemektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da söz vermiş olduğu birinci dereceye gelen kamu görevlilerinin tamamının ek göstergelerinin 3600’e yükseltilmesi konusu başta olmak üzere ifade ettiğimiz beklentilerimizin bu Torba Kanunda yer bulması son derece gerekli bir durumdur. Milletvekillerimizden kamu çalışanlarının sorunlarına duyarlı davranmalarını bekliyoruz” dedi.

Türkiye Kamu-Sen heyetimiz Torba Kanun Tasarısına ilişkin olarak hazırlanan bilgi notunu siyasi parti temsilcileriyle paylaştı.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI