Atatürk

2024 BÜTÇESİNDE BELİRLENEN HARCIRAH VE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRET TUTARLARI, İHTİYAÇLARI KARŞILAMAKTAN UZAKTIR…

2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi 17 Ekim’de TBMM’ye sunulmuş, halen Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmeleri devam etmektedir.

Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli “H” cetvelinde; 6245 sayılı Harcırah Kanunu Hükümleri uyarınca verilecek gündelik tutarlar;
Aylık derecesi 1-4 olanlar 405 TL
Aylık Derecesi 5-15 olanlar 400 TL
Olarak teklif edilmiştir.
Günümüz ekonomik şartları göz önüne alındığında, gündelik tutarların ihtiyaç karşılamaktan uzak, geçici ve daimi görevlendirmelerde, memurlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak tutarlar olduğu görülmektedir.
Kamu Hakem Kurulunda gerçekleştirilen 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, verdiğimiz mücadele ve müzakereler sonucu mutabakat sağlanan; “Harcırah” başlıklı 59 uncu maddesinde; “Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (H) Cetvelinde yer alan gündelik tutarlarının, güncel koşullar çerçevesinde belirlenmesine yönelik çalışma yapılacaktır” hükmü Kamu Hakem Heyetinin tamamı tarafından oy birliği ile düzenlenmiştir.
Ancak, bütçe kanun teklifinde yer alan gündelik tutarlarının, memurlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak, Kamu Hakem Heyetinde mutabakatla alınan kararı da yansıtmadığı görülmektedir.
Merkez Bankası tarafından revize edilen 2024 yılı enflasyon rakamları ile vergi ve harçlara uygulanacak yeniden değerleme oranları dikkate alındığında, 2024 yılında gündelik tutarların revize edileceği, revize edilmesi gerektiği görülmektedir.
Gündelik tutarların yıl içinde revize edilmesi yerine, bütçe kanun teklifi kanunlaşmadan, gündelik tutarlar yeniden revize edilmeli, Kamu Hakem Heyetinde alınan karar havada kalmamalı, bütçede karşılığını bulmalıdır.
Diğer yandan Bütçe Kanununa ekli (K) cetvelinde yer alan fazla çalışma ücretinin saat ücreti, 10 TL 10 Kuruş olarak teklif edilmekte olup, bu tutarın günümüz gerçekleri ile örtüşmediği de açıktır.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI