Atatürk

ADALET HİZMETLERİ SINIFI İVEDİLİKLE İHDAS EDİLMELİDİR

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI TÜRKEŞ GÜNEY’İN ADLİ YIL AÇILIŞI İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

Her yıl Eylül ayının ilk iş gününde Adli Yıl açılışı çeşitli kutlamalarla gerçekleştirilir. Adalet ve hukuk toplumların olmazsa olmazıdır. Nitekim Hz. Ali, “Devletin dini Adalettir.” diyerek devlet için adaletin önemine işaret etmiştir. Adalet sisteminin be denli önemli olduğu ortada iken, bu önemli günde Adalet Çalışanları da mutlaka hatırlanmalıdır.

ADALET ÇALIŞANLARININ SORUNLARI GÖZ ARDI EDİLİYOR

Her yıl adalet sistemimizin eksikliklerinin gündeme getirildiği “adli yıl” açılışlarında; Adaletin işleyişinin olmazsa olmaz unsuru, iş yükünün büyük bir kısmını omuzlayan, Hâkim ve Savcılar ile birlikte Adalet hizmetinin temel taşları olan Yazı İşleri Müdürü, Zabıt Kâtibi, Mübaşir, Teknik personel ve diğer tüm Adalet Bakanlığı çalışanları unutulmakta, sorunları dile getirilmemekte, adeta yok sayılmaktadırlar.

Özellikle son yıllarda kaldıkları mobbing sebebi ile intihar eden, saldırıya uğrayarak darp edilen adalet çalışanlarının sayısında artış gözlenmektedir. Mesai mefhumu olmadan çalışan adalet çalışanlarının bu fedakârlıklarının karşılığı bu olmamalıdır.

Bu güne kadar TBMM’de ele alınan Yargı Reformu tasarılarında Adalet Çalışanları bir bütün olarak görülmemiş ve yok sayılmıştır. Adalet çalışanlarının mali, sosyal ve özlük haklarında iyileştirme yapılmalı, gerekirse yeni bir Yargı Reformu tasarısı TBMM gündemine ivedilikle getirilmelidir.

Türk Büro-Sen olarak biz, Adalet Hizmetleri Sınıfı oluşturulması, Uzman Zabıt Katipliği kadrolarının ihdas edilmesi ve Adalet çalışanlarının da 4483 Sayılı Memurların Muhakemat Kanunu kapsamında yargılanmalarını içeren kanun teklifimizi TBMM’ye taşıdık. Adalet çalışanlarının sorunlarının çözümü için çalışmaya devam edeceğiz.

ADALET ÇALIŞANLARINA YÖNELİK BİR PAKET ÇIKARILMALIDIR

Bu pakette;

1-657 sayılı DMK’da Adalet Hizmetleri Sınıfı ihdas edilmeli,

2-Adalet çalışanlarına döner sermaye gelirlerinden pay verilmeli,

3-Adalet çalışanları 2802 sayılı yasa yerine, 4483 sayılı yasaya göre yargılanmalı,

4-Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarında liyakatin öne çıkarılması,

5- Fazla mesai ücretlerinin günümüz şartlarına göre artırılması, tam ve zamanında ödenmesi,

6- Yol paralarının tüm illerdeki çalışanlara ödenmesi,

7- Mobbinge karşı çalışanları koruyan uygulamaların hayata geçirilmesi,

gibi iyileştirmelerin içinde bulunduğu bir paket Adalet çalışanları için de çıkarılmalıdır.

Nitekim bu güne kadar çıkarılan yargı paketlerinde personel adına hiçbir iyileştirme olmaması adalet çalışanlarında hayal kırıklığı yaratmıştır. Artık adalet çalışanları unutulmamalı ya da yok sayılmamalıdır.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI