Atatürk

GENEL BAŞKANIMIZ, “MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİMİZİ GÜLDÜRECEK TOPLU SÖZLEŞME İSTİYORUZ”

İzmir 4 Nolu Şubemiz 29.07.2023 tarihinde Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi.

Genel kurula MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Genel Başkanımız Türkeş Güney, Genel Başkan Yardımcımız Nebi Yay, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İl Başkan Yardımcıları, İzmir Şube Başkanlarımız, Şube Yöneticilerimiz, Aydın Şube Başkanımız, Ankara 14 Nolu Şube Başkanımız ve Konfederasyonumuza bağlı Sendikaların İzmir Şube Başkan ve Yöneticileri ile davetliler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan Genel Kurulda Genel Başkan Yardımcımız Nebi Yay divan başkanlığını yürüttü.

Genel Başkanımız Türkeş Güney konuşmasında en düşük memur maaşının işçi maaşının 5 bin TL gerisinde kaldığını belirterek, “En düşük dereceli memur maaşını 22 bin TL seviyesine yükseltmek için belirlenen kriter en düşük işçi maaşına mayıs ayında yapılan artışlar olmuştur. İmzalanan toplu sözleşmeye göre en düşük işçi maaşı Ocak 2023 itibarı ile çıplak olarak 22 bin TL olmuştur. Bu rakam üzerine temmuz ayında %15 daha artış yapılacaktır. Buna karşın en düşük dereceli memur maaşı aile yardımı ve çocuk parası da dahil edilerek 11 bin 800 TL olarak hesaplanmış ve bu rakam üzerinden yapılan artışlarla temmuz ayında 22 bin TL’ye yükseltilmiştir. Halbuki 15’inci derecenin 1’inci kademesindeki bekar bir memurun maaşı 10 bin 400 TL dolayındadır. Buna göre gerçekte en düşük dereceli bekar bir memurun maaşı temmuz ayında 22 bin TL değil 20 bin 300 TL olacaktır. Bu rakam ifade edilenden 1700 TL daha düşüktür. En düşük işçi maaşı ise temmuz ayında %15 artışla 25 bin 300 TL’ye yükselecektir. Böylece en düşük işçi maaşı ile en düşük memur maaşı arasında 5 bin TL fark olacaktır. Bu nedenle memur maaş artışlarının yeniden hesaplanması gerekmektedir. Memur maaşlarını yükseltmek için getirilen 8 bin 77 TL tutarındaki ilave ek ödeme emekliliğe sayılmadığı için emekli ile çalışan arasındaki maaş adaletsizliğinin daha da derinleşmesine neden olacaktır. Bu mağduriyete mahal vermeden bu düzenleme hemen yapılmalıdır. Ağustos ayında yapılacak ve 2024 ve 2025 yıllarını kapsayacak toplu sözleşmede memur ve memur emeklilerimize hak ettikleri maaş ve ücretler için mücadeleye devam edeceğiz. Memurlarımızın ve memur emeklimizin yüzlerini güldürecek toplu sözleşme istiyoruz.” Dedi.

3600 ek gösterge ve Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılması gerektiğine de değinen Genel Başkanımız Türkeş Güney, “YHS miadını doldurmuştur. YHS çalışanları GİH’e geçirilmelidir. 3600 ek gösterge 1. Dereceye gelen tüm memurlarımıza yansıtılmalıdır. Coğrafi ve ekonomik şartlara, mahrumiyet bölgelerine ve kurumların iş yüküne uygun kamu personeli ücret sistemi belirlenmelidir. 666 sayılı KHK yeniden ele alınmalı, çalışanların ellerinden alınan hakları iade edilmelidir. Sosyal yardımlarla, fazla mesai ve harcırah miktarları günün şartlarına göre düzenlenmelidir. Merkezlerde verilen servis hizmetinin taşra teşkilatına da sağlanması, memurlarımıza kira yardımı yapılmalıdır. Bu taleplerimizin tamamını Ağustos ayında yapılacak Toplu Sözleşme Masasına taşıyacağız. Memurlarımızı, kamu işçilerinden daha az maaş almaya mahkum eden yetkili ama etkisiz sendikalardan kurtaracağız” dedi.

Genel Başkanımız Türkeş Güney Adalet çalışanlarının taleplerini Meclis’e taşıdığımızı belirterek, “Adalet çalışanlarının sorun ve taleplerini biliyor, haklarında iyileştirme yapılması için çalışıyoruz. Adalet Hizmetleri Sınıfı oluşturulması, Uzman zabıt katipliği kadrolarının ihdas edilmesi ve Adalet çalışanlarının da 4483 Sayılı Memurların Muhakemat Kanunu kapsamında yargılanmalarını içeren kanun teklifimizi TBMM’ye taşıdık. Adalet hizmetleri sınıfının ihdas edilmesi ve adalet çalışanlarının özlük haklarında iyileştirme yapılana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Adalet çalışanlarının yükselebileceği kadrolar maalesef yok denecek kadar az. Bu sebeple uzmanlık istiyoruz. Uzmanlık gelmesi halinde adalet çalışanlarımızın ekonomik haklarında kısmen de olsa iyileşme olacaktır. Bu talebimizi hayata geçirmeye kararlıyız” dedi.

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu ise, Şube kuruluşumuzun hayırlı olması temennisinde bulundu.

Genel Başkanımız kurum Sendikalarının memurlarımıza hiçbir faydası yoktur, diyerek, “Kurum Sendikaları maalesef toplu sözleşme masası ve memurların sorunlarının görüşüldüğü danışma kurullarına katılamazlar. Bu yüzden memurlarımıza hiçbir faydaları yoktur. Toplu Sözleşme Masasında bir değişiklik yapmanın vakti gelmiştir. Türk memurunun kaybedecek zamanı kalmamıştır. Hizmet kolumuzdaki tüm memurlarımızı yetkiye en yakın sendika olan Sendikamız Türk Büro-Sen’e davet ediyorum ” dedi.

Konuşmaların ardından oylama işlemine geçildi.

Türk Büro-Sen olarak İzmir 4 Nolu Şube Yönetimimize başarılar dileriz.

Yapılan oylama sonucu oluşan yönetim aşağıdaki gibidir.

Ali Erbaş
Erhan Sarıahmet
Halil Arısoy
Hande Candan Sivari
Yasemin Karakoç
Ekrem Kirazlı
Yakup Ertan

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI