Atatürk

“EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI, İŞÇİ MAAŞININ 5 BİN TL GERİSİNDE KALDI”

Kocaeli Şubemizin 09.07.2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kuruluna Genel Başkanımız Türkeş Güney, Genel Başkan Yardımcımız Sami Çam ile delegeler ve davetliler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan Genel Kurulda Genel Başkan Yardımcımız Sami Çam divan başkanlığını yürüttü.

Genel Başkanımız Türkeş Güney konuşmasında en düşük memur maaşının işçi maaşının 5 bin TL gerisinde kaldığını belirterek, “En düşük dereceli memur maaşını 22 bin TL seviyesine yükseltmek için belirlenen kriter en düşük işçi maaşına mayıs ayında yapılan artışlar olmuştur. İmzalanan toplu sözleşmeye göre en düşük işçi maaşı Ocak 2023 itibarı ile çıplak olarak 22 bin TL olmuştur. Bu rakam üzerine temmuz ayında %15 daha artış yapılacaktır. Buna karşın en düşük dereceli memur maaşı aile yardımı ve çocuk parası da dahil edilerek 11 bin 800 TL olarak hesaplanmış ve bu rakam üzerinden yapılan artışlarla temmuz ayında 22 bin TL’ye yükseltilmiştir. Halbuki 15’inci derecenin 1’inci kademesindeki bekar bir memurun maaşı 10 bin 400 TL dolayındadır. Buna göre gerçekte en düşük dereceli bekar bir memurun maaşı temmuz ayında 22 bin TL değil 20 bin 300 TL olacaktır. Bu rakam ifade edilenden 1700 TL daha düşüktür. En düşük işçi maaşı ise temmuz ayında %15 artışla 25 bin 300 TL’ye yükselecektir. Böylece en düşük işçi maaşı ile en düşük memur maaşı arasında 5 bin TL fark olacaktır.  Bu nedenle memur maaş artışlarının yeniden hesaplanması gerekmektedir. Memur maaşlarını yükseltmek için getirilen 8 bin 77 TL tutarındaki ilave ek ödeme emekliliğe sayılmadığı için emekli ile çalışan arasındaki maaş adaletsizliğinin daha da derinleşmesine neden olacaktır. 8 bin 77 Tl seyyanen artışın Gösterge rakamı yada kat sayıya bağlanması gerekir. Bu yapılmaz ise 2024 Ocak ayında yapılacak ücret artışlarında sorun yaşanacak, maaşların sadece 3/2 sine artış gelecektir. Bu mağduriyete mahal vermeden bu düzenleme hemen yapılmalıdır. Gerek memurlarımıza, gerek memur emeklilerimize yapılacak olan zam oranı, beklentilerimizi karşılamamış, mağduriyetleri ortadan kaldırmamıştır. Memur ve memur emeklilierimize hak ettikleri maaş ve ücretler için mücadeleye devam edeceğiz.” Dedi.

3600 ek gösterge ve Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılması gerektiğine de değinen Genel Başkanımız Türkeş Güney, “YHS miadını doldurmuştur. YHS çalışanları GİH’e geçirilmelidir. 3600 ek gösterge 1. Dereceye gelen tüm memurlarımıza yansıtılmalıdır. Coğrafi ve ekonomik şartlara, mahrumiyet bölgelerine ve kurumların iş yüküne uygun kamu personeli ücret sistemi belirlenmelidir. 666 sayılı KHK yeniden ele alınmalı, çalışanların ellerinden alınan hakları iade edilmelidir.  Sosyal yardımlarla, fazla mesai ve harcırah miktarları günün şartlarına göre düzenlenmelidir. Merkezlerde verilen servis hizmetinin taşra teşkilatına da sağlanması, memurlarımıza kira yardımı yapılmalıdır. Bu taleplerimizin tamamını Ağustos ayında yapılacak Toplu Sözleşme Masasına taşıyacağız. Memurlarımızı, kamu işçilerinden daha az maaş almaya mahkum eden yetkili ama etkisiz sendikalardan kurtaracağız” dedi.

Konuşmaların ardından oylama işlemine geçildi.

Türk Büro-Sen olarak Kocaeli Şube Yönetimimize başarılar dileriz.

Yapılan oylama sonucu oluşan yönetim aşağıdaki gibidir.

Cihat Çoban

Aziz Kök

Erhan Sevgier

Volkan Çakır

Mehmet Duman

Yakup Kutbay

Gökhan Bağcı

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI