Atatürk

TEMMUZ ZAMMI – TOPLU SÖZLEME VE GERÇEKLER

Genel Başkanımız Türkeş Güney’in Temmuz zammı ve Toplu Sözleşme Süreci ile ilgili yapmış olduğu değerlendirme;

1⃣ 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu gereği; Kamu Görevlilerimizin maaş ve ücretlerine, Ocak ve Temmuz aylarında uygulanmak üzere maaş ve ücret artışları yapılmaktadır.

2⃣ Kamu Görevlilerinin maaş ve ücretlerine yılın ikinci yarısı için yapılacak olan düzenleme 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak, 15 Temmuz’da maaşlarına yansıtılacaktır.

3⃣ 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak, maaş ve ücret artışları önceki yıllardan farklı olarak, bir tutar ve bu tutar üzerinden yapılacak hesaplama nedeniyle uzun yıllardan sonra ilk defa karşılaşacağımız bir durumdur.

4⃣ Kamuda görev yapan işçilerle ilgili imzalanan Toplu Sözleşme sonuçları nedeniyle sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan, “en düşük devlet memurunun maaşının 22 bin TL’ye çıkarılacağı” sözü nedeniyle; bu Temmuz’da kamu görevlilerimizin maaş ve ücretlerine yapılacak düzenleme, diğer yıllara göre farklılık gösterecektir.

5⃣ En düşük devlet memurunun 15. derecenin 1. kademesinden maaş alan Yardımcı Hizmetli olduğu ve bu ünvanın şuan ki maaşının 10.500 TL olduğu göz önüne alındığında; 11.500 TL tutarındaki iyileştirmenin kamu çalışanlarının maaş ve ücretlerine giydirileceği görülmektedir.

6⃣11.500 TL tutarın kadro ve ünvanlara bir bölümünün seyyanen ya da diğer bölümünün yüzdelik oransal olarak maaş ve ücretlere eklenmesi, seçenekler olarak görülmektedir.

7⃣Türkiye Kamu-Sen olarak, bu konudaki görüşümüz; öncelikle en düşük memur maaşına yapılacak 11.500 TL tutarındaki artışın aynı şekilde tüm unvanlardaki memurlara da yansıtılması, ardından 28 Mayıs seçim sonuçlarından sonra döviz fiyatlarındaki yükselme ve bunun sonucu olarak, temel ihtiyaç maddelerinde fiyat artışı sebebiyle yılın ikinci yarısı için Toplu Sözleşmede kararlaştırılan %6 (zam) ve enflasyon farkının bütün kademelere ilave olarak uygulanmasıdır.

8⃣ Statü hukukuna tabi kamu personel rejiminin asli unsurunu oluşturan memurlar ile diğer kamu görevlilerinin ücret sistemi, bir bütün olarak pazarlık masası olan meşru zemin Toplu Sözleşme Masasında mutlaka ele alınmalıdır.

9⃣ Kamu personel ücret sistemiyle ilgili, belirli meslek gruplarına iyileştirme sağlayan özel düzenlemeler nedeniyle, kamu personel ücret sistemi yamalı bohçayı andıran, sorunlar yumağı haline gelmiştir.

🔟Zaman zaman belirli meslek gruplarına yapılan özel düzenlemeler nedeniyle , kamu personel ücret sistemi içinde avantajlı ve dezavantajlı gruplar yaratılmıştır. Kamu mühendisleri, kamu avukatları ve yardımcı hizmetler sınıfı dezavantajlı grupların başında gelmektedir.

1⃣1⃣ Kamu personel ücret sistemi hiçbir kamu personelini memnun etmemiş, tabir-i caizse her unvanın ayrı sorun ve talebinin oluşmasına sebep olmuştur.

1⃣2⃣ Hükümet programlarının hayata geçirilmesi, belirlenen hedeflere ulaşmasının yegane yolu, görev, yetki ve sorumlulukları ile ülkemizin coğrafi (sosyal ve demografik yapısına göre değişen) hayat şartlarını esas alan kamu personel ücret sisteminin, kamu personelini bir bütün olarak gören bir anlayışla ele alınarak, düzenlenmesinden geçmektedir.

1⃣3⃣ Kamu çalışanlarının özlük ve mali yönden, bugün sözleşme hukukuna tabi çalışanların gerisinde kalmasının sebebi; 6 dönemdir (12 yıl) yetkili olan sendikanın Toplu Sözleşme Masasında kamu çalışanlarının haklarını yeterince aramamasıdır.

1⃣4⃣ Covid-19 salgın hastalığı ile tüm dünyayla birlikte ülkemizi de etkisi altına alan yüksek enflasyonu öngöremeyen yetkili sendika; son 3 dönem yapılan zam oranları (2018 yılı %4+%3,5 2019 yılı %4+%5 2020 yılı %4+%4 2021 yılı %3+%3 2022 yılı %5+%7 2023 yılı %8+%6) göz önüne alındığında bugün kamu çalışanlarının yaşadığı mağduriyetlerin en büyük sorumlusudur.

1⃣5⃣ Kamu çalışanı kardeşlerimiz, bu gerçekler ışığında durumlarını yeniden gözden geçirmeli, Toplu Sözleşme Masasına gönderdiği yetkili sendika ve konfederasyon tercihlerinde bir değişiklik yapmalıdır.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI