Atatürk

HEDEFİMİZ GENEL YETKİ

Kurulduğumuz günden bu güne kadar, üyelerimizin hak ve menfaatlerinin korunup gözetilmesi ve mevcut haklarının geliştirilmesi için mücadele eden Sendikamız, 15 Mayıs 2023 yılı yetki tespit tutanaklarına göre geçen yıla oranla %24 büyüyerek 83.540 üye sayısına ulaşmıştır.

Yetki tespit tutanaklarına göre; Adalet Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Devlet Malzeme Ofisi, Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Sayıştay, HSK, Kamu Gözetimi Kurumu, Kamu İhale Kurumu, SPK, TİKA ve Darphane’de Yetkili Sendika Türk Büro-Sen olmuştur.

Türk Büro-Sen olarak, bizlere üyelikleri ile destek veren, hak arama mücadelemizde yolbaşçılığımızı yapan tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ederiz.

Türk Büro-Sen olarak hedefimiz; “Genel Yetkili Sendika” olarak, Toplu Sözleşme Masasında memurlarımızın temsil edilmesini sağlamaktır.

Ülkemizde ve tüm dünyada yaşanan pandemi sebebi ile artan enflasyon karşısında memurlarımızın her geçen gün düşen alım gücünün, memurlarımız arasında oluşan maaş uçurumlarının, yine kamu işçilerimizin memurlarımızdan daha yüksek ücretler alışının tek sebebi 12 yıldır mevcut yetkili Sendikadır.

12 yıl boyunca sürdürdükleri ve imza altına aldıkları mutabakat metinleri ile; memurlarımızı düşük yüzdelik zamlara mahkum ederek, memurlarımızın bugün yaşadıkları ekonomik krizin sebebi olan mevcut yetkili sendikalara hep birlikte dur demek zorundayız.

Alt kademe ile üst kademe memurlarımızın maaşlarının arasındaki uçurumun düzeltilmesi, yıllardır talebimiz olan refah payının hayata geçirilmesi, düşük maaş alan memurlarımıza seyyanen ek zam yapılması, enflasyon farkının oluştuğu ay ödenerek kayıpların telafi edilmesi için Türk Büro-Sen yetkili olmak zorundadır.

Devlet Memurlarımızın statü hukukunun gerektirdiği şartlar, görev, yetki ve sorumluluklar bir arada düşünüldüğünde, kamunun eğitimli ve nitelikli insan kaynağını oluşturan, kamu görevlilerimizin özlük ve mali hakları; nitelikleri ve özellikleri göz önüne alınarak, meşru zemin olan toplu sözleşme masasında Türk Büro-Sen tarafından korunacaktır.

Memur kardeşlerimiz şu hususu iyi bilmeli, unutmamalıdır; Nisan ayında kamuda görev yapan işçiler, Sendikaları kanalıyla kendilerini sevindiren haklara kavuştular. Hükümet aynı… Aynı Hükümet ile masaya oturan işçi Sendikası; temsil ettiği işçilerin haklarını alırken; 12 yıl aynı Hükümet ile masaya oturan malum yetkili sendika, memurlarımızı asgari ücret seviyesinde özlük haklarına mahkum etti.

Memur kardeşim, kendisini asgari ücret seviyesinde özlük haklarına mahkum eden Sendikalara hala üye olmak suretiyle destek vermekte, onları yetkili kılmaktadır.

Memurumuz, iğneyi kendine, çuvaldızı Sendikalara batırmalıdır. Maaş ve ücretler konusunda, kamu işçilerinin gerisinde kalmalarının sebebi, hala yetkili olan malum sendikaya destek vermeleridir.

Korku, endişe ve küçük şahsi hesaplar ile eşantiyona tenezzül edip, malum sendikadan ayrılmayan memurlarımız, sadece kendilerinin özlük haklarını ve geleceğini etkilemiyor, tercihlerini Türk Büro-Sen ve diğer sendikalardan yana kullanan memurlarımızı da olumsuz etkilemektedir.

Yetkiye en yakın sendika Türk Büro-Sen’dir. Büro hizmet kolundaki tüm memurlarımızı, Toplu Sözleşme masasında haklarımızı hep birlikte aramak, refah payı ile alım gücünün yükseldiği maaş ve ücretlere sahip olmak için Sendikamız Türk Büro-Sen’e üye olmaya davet ediyoruz.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI