Atatürk

KAMU GÖREVLİLERİ İNFİAL HALİNDE…

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI TÜRKEŞ GÜNEY’İN YAZILI BASIN AÇIKLAMASI
Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün kamu işçileri ile ilgili açıkladığı zam oranları sonucu işçi ve memur arasında takribi 2 kata yaklaşan, ikramiye ve tediyelerle birlikte 23 bin TL’ye karşılık; memur maaşları ortalama 12 bin aralığında kalmıştır. Meydana gelen gelir farkları nedeniyle Devlet Memurlarında ciddi tepkilere neden oldu, oluyor…
Temmuz ayında kamu görevlilerine yapılacak, rutin zamların dışında, verileceği ifade edilen “refah payı”nın oranı an itibarı ile çok büyük önem kazanmıştır.
Temmuz ayında kamu görevlilerine verileceği ifade edilen “refah payı” oranı veya miktarı ile ilgili olarak, bir açıklama yapılması elzemdir. Ortalama memur maaşlarını, en az işçi maaşları seviyesine çıkarmayan, hiç bir oran veya seyyanen tutar, kamu görevlilerinin infialini durduramaz.
Kamu görevlileri, maaş ve özlük hakları konusunda, bugün bu duruma düşmüş ise, haklı olarak infial halinde ise, bu durumun tek sorumlusu 12 yıllık yetkili sendikadır.
Kamu görevlilerinin infial ve tepkilerini gösterecekleri, ifade edecekleri muhatap; yetkili sendika ile üye olarak, yetkili sendikaya destek veren kamu görevlileridir.
Ne hazindir ki; kamu görevlileri kendilerini bu duruma düşüren, yetkili etkisiz sendikaya hala destek vermekte, tepki göstermemektedir.
Türk Büro-Sen, yetkili sendika değil, yetkiye en yakın sendikadır. Kamu görevlileri, titreyip kendine dönmedikçe, “kurt’la kuzuyu yiyip, çobanla ağlaşanları” masadan uzaklaştırmadıkça, sonuç değişmeyecektir.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI