Atatürk

DEPREM BÖLGESİNDE GÖREV YAPAN MEMURLARA YÖNELİK EK TEDBİRLER İÇİN CUMHURBAŞKANINA DİLEKÇE GÖNDERDİK

Cumhurbaşkanı kararı ile depremden etkilenen yerlerde kamu personeline ödenecek tazminat ve fazla mesai ücretine ilişkin eksikliklerin giderilmesi ve olağanüstü hal bölgesinde yer almasına rağmen muaf tutulan bazı ilçelerin ödemeye dahil edilmesi, bölgede çalışanlar için ilave tedbirler alınması konusunda Cumhurbaşkanlığına dilekçe gönderdik.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI