Atatürk

BAĞLI VERGİ DAİRESİ NİTELİĞİ TAŞIYAN MALMÜDÜRLÜKLERİNDEKİ GÖREV YAPAN PERSONELE FAZLA MESAİ ÖDENMESİ İÇİN GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İLE HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINA YAZI YAZDIK

Bağlı vergi dairesi niteliği taşıyan malmüdürlüklerinde görev yapan personele de 14 Nisan 2023 tarih ve 32163 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Gelir İdaresi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personeline fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin” 7088 karar sayılı Cumhurbaşkanı Kararına istinaden fazla mesai ücreti ödenmesi talebimizi Gelir İdaresi Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığına ilettik.

 

 

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI