Atatürk

7.DÖNEM TOPLU SÖZLEŞMENİN ÖNEMİ

1-4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu; Tanımlar başlıklı 3 üncü maddesinin “h” fıkrası; “Toplu Sözleşme; Bu kanunda belirtilen esaslar çerçevesinde kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere yürütülen Toplu Sözleşme görüşmeleri sonucunda mutabık kalınması durumunda taraflarca imzalanan sözleşme” olarak tanımlanmıştır.

2- 4688 Sayılı Kanun metninde, hüküm altına alındığı gibi, kamu görevlilerinin mali ve sosyal hakları iki yılda bir, Ağustos ayında üye sayısı en fazla Sendikalar ile Hükümetin Toplu Sözleşme Masasında belirlenmektedir.

3-Ülkemizde ortalama memur maaşlarının asgari ücret seviyesine indiği, Kovid 19 salgını ile bütün dünya ile birlikte ülkemizi de etkileyen yüksel enflasyon karşısında maaş ve ücretlerin, alım gücünün düştüğü, eridiği bir dönemde,

4-Kamu işyerlerinde, kamu görevlileri ile birlikte kamu hizmeti veren sözleşme hukukuna tabi işçi ücretleri ile kamu görevlilerinin maaş ve ücretleri arasında uçurumun oluştuğu, bu durumun çalışma barışını olumsuz etkilediği, bozduğu bir dönemde,

5-Bir yandan kadro imkanına kavuşma sevinci yaşarken, kadro maaşları, sözleşmeli personel ücretlerinden geriye giden, azalan bir kadro uygulamasının olduğu dönemde,

6-Kamu görevlilerinin rutin iş ve işlemleri dışında; EYT, prim ve vergi borçlarının yapılandırılması, ehliyet, kimlik, pasaport, seçim gibi olağandışı düzenlemelerin getirdiği ağır iş yükü karşısında, bugünkü ekonomik şartlarda hiçbir geçerliliği kalmayan saat ücreti 5 TL 40 Kuruş gibi komik rakamlarla ifade edilen fazla mesai ücreti uygulamasının, angaryaya dönüştüğü bir dönemde;

7-Bakanlıkların merkez teşkilatına servis hizmetinin sağlandığı, bu imkandan taşra teşkilatlarında görev yapan kamu görevlilerinin mahrum bırakıldığı bir dönemde,

8-Ülkemizde ortalama kamu görevlisi maaş ve ücretlerinin, kira tutarını karşılamadığı ancak, kira yardımının adının dahi telaffuz edilmediği bir dönemde,

9-Kamu görevlilerine bahşedilen “Yemek”, “Giyecek” yardımı adı altında yapılan ödemelerin, ihtiyacı karşılamaktan uzak, günümüz şartlarına göre lafta kaldığı bir dönemde,

10-Ülkemizin bölgesel ve coğrafi ekonomik şartlarını dikkate almayan, kamu görevlilerinin ellerindeki bazı hakları kaybetmesine sebep olan, yürürlüğe girdiği andan bu yana çalışma barışını bozan, ucube 666 Sayılı KHK’nın biran evvel mülga olması gereken bir dönemde,

11-Bütün bu olumsuzlukların sorumlusu olan yetkili, “Etkisiz” Sendikanın 7. Dönem Toplu Sözleşme Masasında bulunmaması, yer almaması gerekir.

12-Bu sebepler nedeniyle 2023 Ağustos ayında yapılacak Toplu Sözleşme; Kamu Görevlilerimizin kaderine sahip çıkması, geleceğine karar vermesi adına hayati önem arz etmektedir.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI