Atatürk

TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA KAMU GÖREVLİLERİMİZİN TALEPLERİNİ DİLE GETİRDİK

Genel Başkanımız Türkeş Güney 27.03.2023 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısına katılarak, Kamu Görevlilerimiz adına talepleri dile getirdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen içerisinde Kamu Görevlilerinin talep ve beklentilerinin yer almadığı torba kanun teklifi üzerinde söz alan Genel Başkanımız Türkeş Güney;

1-YHS’nın kaldırılarak, bu sınıfta yer alan arkadaşlarımızın GİH sınıfına geçirilmesini

2-1.dereceye düşen devlet memurlarının ek gösterge rakamının 3600 gösterge rakamına yükseltilmesini

3-Maliye Bakanlığı ve GİB’de merkez taşra uzmanı ayrımına son verilmesini,

4-En düşük emekli maaşına zam yapılmasını olumlu bulduğumuzu, alt derecelerdeki memurların maaşlarına seyyanen zam yapılırsa, bunu alkışlayacağımızı,

5-4/C’den 4/B’ye geçen ve şu an YHS kadrolarına atananların hak ettikleri ünvanlara atanmasını,

6-Ortak sınavla atanan arkadaşlarımızın yıllardır süren mağduriyetine son verilmesini,

7-Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarına, yüklenen iş yüküne karşılık, ikramiye ve kurum içi uzmanlık ile vaat edilen ödemenin ivedilikle kanunlaşmasını,

8-Kanun teklifinde; yüksek yargı organı üyelerinin özlük hakları, Anayasa Mahkemesi üyelerinin özlük haklarına eşitlenirken, yüksek yargı organlarındaki memurların, yüksek yargı tazminatından mahrum edilmemesini,

9-Meteoroloji çalışanlarına ödenemeyen, havacılık tazminatı üzerindeki hazine hissesinin % 1’e düşürülmesini,

10-İŞKUR personelinin kaldırılan ikramiyelerinin yeniden ihdas edilmesini,

11-Kamu mühendislerinin özlük hakları, bundan 4-5 yıl önce, hakime savcıya doktora eşit iken, bugün kamu mühendislerinin özlük haklarının yerlerde süründüğünü, düzeltilmesi gerektiğini

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna iletti.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI