Atatürk

SGK ÇALIŞANLARINA İKRAMİYE, UZMANLIK VE SOSYAL GÜVENLİK TAZMİNATI VERİLMESİ İÇİN ALANLARDAYDIK

Sendikamız Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarının 666 sayılı KHK ile ellerinden alınan haklarının geri verilmesi, Uzmanlık Hakkı ve Sosyal Güvenlik Tazminatı için 23.03.2023 tarihinde tüm Türkiye’de eş zamanlı basın açıklaması gerçekleştirdi. Bu kapsamda;

Genel Başkan Yardımcılarımız Nebi Yay, Vedat Ulu, Emrah Coşkun SGK Başkanlığı’nda ve Genel Başkan Yardımcılarımız Sami Çam, Özkan Ulupınar ve Özgür Çelikbaş ise Mithatpaşa SGK Emeklilik Hizmetleri ile Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü önünde Ankara Şube Başkan ve Yöneticilerimiz ile SGK çalışanlarının katılımıyla basın açıklaması gerçekleştirdi.

Genel Başkan Yardımcılarımız açıklamalarında şu ifadelere yer verdi;

“Bildiğiniz üzere 2.250.000 vatandaşımızı ilgilendiren, kamuoyunda EYT olarak bilinen emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Kanun TBMM’den geçerek kanunlaşmış, uygulamada kadrosu 38.000 olmasına rağmen fiilen 23.000 personel ile rutin iş yükü kamu ortalamasının üzerinde olan SGK çalışanlarıyla 2.250.000 vatandaşımıza 1-2 ayda aylık bağlanması istenmektedir.  Yıllık ortalama aylık bağlama kapasitesi 400.000 olan Kurumda olması gereken personelin yaklaşık %50 eksiğiyle hizmet veren kurumda 6 yıllık işin 1-2 ayda yapılması istenilmektedir. Böyle bir iş yükünün, hiçbir karşılığı olmadan SGK çalışanlarından istenmesi,  beklenmesi Dünyanın her yerinde angaryadır. Angarya da Anayasamıza göre suçtur. Sendikamız Türk Büro Sen bu kadar ağır iş yüküne karşın SGK çalışanları için;

“666 sayılı KHK ile kaldırılan ikramiyelerin yeniden müktesep hak olarak düzenlenmesi,

Kurum İçi Uzmanlık hakkı verilmesi,

Sosyal Güvenlik Hizmetleri Sınıfı oluşturulması ve buna bağlı Sosyal Güvenlik Tazminatı ödenmesi,

666 sayılı KHK ile kaldırılan fazla mesai ücretlerinin tekrar ödenmesi” hususları Sayın Bakanımıza hazırladığımız rapor ile sunulmuştur.

Sendikamız Türk Büro Sen kurulduğu günden bu güne, “bizim ilkemiz önce ülkemiz” diyen, sorumlu sendikacılığı kendine yol ve yöntem olarak belirlemiş Türkiye sevdalılarının meydana getirdiği bir sivil toplum kuruluşudur.

Ancak, Sendikamız “insanı yaşat ki devlet yaşasın” ülküsüne de sıkı sıkıya inanmış bir sendikadır. Bu nedenle, SGK çalışanlarının kendilerine yüklenen iş yükünün karşılığı dahi olmayan;

–           3 ayda bir yapılması öngörülen ödemeye ilişkin yasal düzenlemenin ivedilikle TBMM’den geçmesi,

ve ayrıca yukarıda belirtmiş olduğumuz diğer taleplerimizin karşılık bulması için Türk Büro-Sen olarak her platformda çalışmalarımız özveri ile devam etmektedir.

Bugün SGK çalışanlarının özlük haklarının bu durumda olmasının sorumlusu 12 senedir Toplu Sözleşme masasında memurların ve SGK çalışanlarının haklarını aramayan yetkili etkisiz sendikadır. SGK çalışanlarını içinde bulundukları düşük ücret ve maaşlardan kurtaracak yer toplu sözleşme masasıdır. Bugün “pireye kızıp yorgan yakma” zamanı değildir. Gün yetkiye en yakın sendika Türk Büro Sen’e destek verme TÜRK BÜRO-SEN’i yetkili kılma zamanıdır. SGK çalışanlarının bugün de yarın da yanında olacak olan ve SGK çalışanları düştükleri durumdan kurtaracak olan TÜRK BÜRO-SEN’dir.

SGK çalışanlarının mağduriyetlerinin ivedilikle giderilmesi amacıyla, haklı ve ısrarlı taleplerimizin takipçisi olacağımızı ve somut adım atılmasına yönelik görüşmelerimizin devam edeceği kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.”

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI