Atatürk

EYT TAMAM, SIRA SGK ÇALIŞANLARININ ÖZLÜK HAKLARINDA…

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI TÜRKEŞ GÜNEY’İN YAZILI BASIN AÇIKLAMASI

Ülkemizde 2.250.000 vatandaşımızı ilgilendiren, kamuoyunda “EYT” olarak bilinen, Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı KHK’da değişiklik öngören Kanun Teklifi TBMM’de kabul edildi.

Elbette 2.250.000 vatandaşımızın sorunlarını çözüme kavuşturması, ülke gündemini uzun zaman meşgul eden bir konunun, ülke gündeminden çıkması ne kadar önemli ise, bahse konu kanunu uygulayacak, 2.250.000 vatandaşımıza emekli aylığı bağlayacak olan SGK personelinin özlük ve mali hakları da en az EYT kadar önemlidir.

Rutini dahi, kamu ortalamasının üzerinde bir iş yükü olan, yıllık ortalaması 400.000 vatandaşımıza aylık bağlama kapasitesi bulunan, kadro sayısı 37.219 olmasına rağmen, fiilen çalışan sayısı 23.421 kişi olan, kadro sayısına göre 13.798 eksik personelle görev yapan, SGK çalışanlarından 1 ay içinde 2.250.000 vatandaşımıza aylık bağlaması istenmektedir.

Yıllık, aylık bağlama kapasitesinin ortalama 6 katı olan iş ve işlemlerin, bir ayda yapılması demek, SGK çalışanlarının “gece gündüz demeden, Cumartesi Pazar, tatil nedir” bilmeden çalışması demek, mesai yapmasını istemektir.

Bir yandan EYT, diğer yandan prim borçlarının yapılandırılması işlemleri ile insan üstü bir çalışma ve mesai yapan ve yapması istenilen SGK çalışanlarının özlük hakları, iş yükünün aksine, kamu ortalamasının çok altındadır.

SGK çalışanları, bu kadar ağır iş yükü altında ezilirken, özlük hakları ile ilgili bir iyileştirmenin ivedilikle, EYT’nin iş ve işlemleri başlamadan yapılması, SGK çalışanlarına moral ve motivasyon olacaktır.

Bu amaçla SGK çalışanlarının;

1-666 sayılı KHK ile kaldırılan ikramiyeleri, kanuni düzenleme ile yeniden ihdas edilmelidir.

2-SGK çalışanlarına, kurum içi uzmanlık hakkı, kanuni düzenleme ile verilmelidir.

3-657 Sayılı DMK’da “Sosyal Güvenlik Hizmetleri Sınıfı” ihdas edilmeli, SGK çalışanları, bu sınıf içinde yer almalıdır.

Ülkemizin gündeminde uzun yıllardır tartışma konusu olan birçok problemi ele alarak, başarı ile bu sorunları çözen, çözmeye gayret eden; Sn. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızın, SGK çalışanlarının özlük ve mali hakları ile ilgili haklı, meşru ve makul taleplerimizi ivedilikle hayata geçireceğine inanıyor ve güveniyoruz.

Unutulmasın ki; SGK çalışanları yeni bir talepte bulunmuyor, 666 sayılı KHK ile ellerinden alınan özlük ve mali hakların geri verilmesini istiyor.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI