Atatürk

MALATYA ADLİYESİNDE DEPREM SONRASI ÇALIŞTIRILAN ADLİYE PERSONELİ İÇİN CUMHURBAŞKANLIĞI GENELGESİ DİKKATE ALINMALIDIR

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI TÜRKEŞ GÜNEY’İN YAZILI BASIN AÇIKLAMASI

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem sonrasında 10 ilimizde olağanüstü hal ilan edilmiş, hasarlı yapıların tespit edilmesi için çalışma başlatılmıştır.

Bu süreçte Resmi Gazete’de 15.02.2023 tarihinde yayınlanan 2023/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesinde ise, “… kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan mezkur tarihten itibaren geçerli olmak üzere, idari izinli sayılacaklar veya uzaktan çalışma, dönüşümlü ve esnek çalışma usullerine tabi tutulacakların belirlenmesine ilişkin hususlar; afetten etkilenme durumlarına göre, gerekli tedbirler alınarak hizmetlerin aksamaması kaydıyla il valilerinde değerlendirilecektir” şeklinde belirtilmiştir.

 

Deprem sonrasında Malatya Adliyesi ise ağır hasar almış olmasına rağmen;

* Deprem sonrası Malatya ilçe Adliyelerinde tutuklu dosya olmamasına rağmen; sağlık mazereti olan personellerin duruşmaya çağırıldığı, farklı il ve ilçelerde bulunan katiplere duruşma yaptırıldığı,

* Depremden hasar gördüğü için boşaltılan Malatya E tipi CİK ve Denetimli Serbestlik binasında personellerin çalıştırıldığı,

* Aile fertlerinden cenazeleri olan, kendisinin veya bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin özür durumu olan personellerin il dışında olmalarına rağmen mesaiye getirilmek istendiği,

Bilgileri Sendikamıza ulaşmıştır.

Bahse konu tüm bu personelin evleri ya yıkılmış durumda ya da içerisine girilemeyecek halde olup, bu ve bu gibi sebeplerden dolayı personel yoğun şekilde rapor almakta ve tayin dilekçesi vermektedir.

Türk Büro-Sen olarak, Malatya Adliye binasının tehlike arz ettiği alenen şekilde ortada iken ve Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile AFET bölgesindeki kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı kararı yayınlanmışken, Malatya Adliyesi çalışanlarına yapılan bu tutumu doğru bulmuyor, konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı Genelgesinin ivedilikle uygulanmasını talep ediyoruz.

Ülkemiz ve Milletimizin içinden geçtiği bu zorlu günlerden hep birlikte el ele kalkacağız. Afet bölgelerinde kamu hizmetleri devam etmelidir, ancak hasarlı binalar yerine, konteynerlerde ya da binalardaki hasarlar onarılana kadar online olarak devam etmelidir. Hiçbir kamu çalışanımızın ve vatandaşımızın can güvenliği tehlikeye atılamaz.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI