Atatürk

ADIYAMAN VALİLİĞİ DEPREMZEDE KAMU GÖREVLİLERİMİZE ESNEK DAVRANMALIDIR

Adıyaman Valiliği yayınladığı “Kamu Çalışanlarına Yönelik Çalışma Tedbirleri” duyurusunda; “Hamileler, 5 yaş altı küçük çocuğu olan kadın memurlar, engelliler ve kronik hastalığı olan personel esnek çalışma yöntemiyle çalışacaklardır. Kurum amirlerince mesaiye gelmeyen personeller hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacağı ilanen duyurulur” Şeklinde bildirmiştir.

Depremlerde yakınlarını kaybetmiş, şehri terk etmek zorunda kalmış, barınma imkanı bulamayan, kamu görevlilerimiz deprem travmasını henüz atlatamamışken, Mülki İdare Amirlerince yasal işlem yapılacağı korkusunu yaşamaya başlamıştır. Devlette devamlılık esastır ve kamu hizmetleri sekteye uğramadan devam etmelidir. Ancak, henüz yakınlarının acısı ile boğuşan ve travmayı atlatamayan memurlarımıza bu şartlarda daha esnek davranılmalı, gerekirse gönüllü kamu görevlileri bölgeye gönderilerek, kamu hizmetlerinin devamı sağlanmalıdır.

Ayrıca 15.02.2023 tarihli ve 32105 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığının 2023/5 sayılı genelgesi dikkate alınarak, kamu görevlilerimiz mesaiye zorlanmamalıdır. Genelgede belirtildiği üzere; olağanüstü hal ilan edilen illerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar için uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma ve esnek çalışma usulleri uygulanması kamu çalışanları adına talep ve beklentimizdir.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI