Atatürk

ADALET ÇALIŞANLARININ MALİ VE ÖZLÜK HAKLARINDA DÜZENLEME YAPILARAK YARGI PAKETİNE EKLENMESİ TALEBİMİZİ ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ’A İLETTİK

Genel Başkanımız Türkeş Güney, Genel Başkan Yardımcımız Emrah Coşkun ile birlikte 01.02.2023 tarihinde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı ziyaret etti.

Adalet Bakanlığı çalışanlarının sorunları ve taleplerinin görüşüldüğü ziyarette Genel Başkanımız Türkeş Güney,

*Adalet Hizmetleri Sınıfı oluşturulması,

*Adalet Hizmetleri tazminatından, tazminatı alamayan tüm ünvanların da faydalandırılması ve 30 puan artırılması,

*Fazla mesai ücreti alamayan ünvanlara da fazla mesai ücreti ödenmesi ve fazla mesai ücretlerinin artırılması,

*Danıştay, Yargıtay ve Sayıştay personelinin de Yüksek Yargı Tazminatından faydalandırılması,

*Büyükşehirlerde çalışan tüm adalet personeline yol ücreti verilmesi,

*Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı açılması,

*GİH’de olup 3. Dereceye düşemeyen personele (mübaşir, emanet memuru, veznedar vb.) 3. Derece kadro ihdas edilmesi,

taleplerimizi Yargı paketine eklenmesi için Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a iletti.

Ayrıca Adalet çalışanlarının talepleri ile ilgili hazırlamış olduğumuz geniş bir rapor da Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a takdim edildi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise, Adalet Bakanlığı olarak çalışanların taleplerinin karşılanması hususunda gerekli çalışmaları yapacaklarını, ifade ettiler.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a sorunların çözümüne yönelik olumlu yaklaşımı ve misafirperverliği için teşekkür ederiz.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI