Atatürk

4/C’DEN 4/B’YE GEÇEN PERSONELİN KADROYA GEÇİŞLERİNDE MAĞDURİYET GİDERİLMEZSE YARGI YOLUNA GİDİLECEKTİR

Bilindiği üzere, 26.01.2023 tarih ve 32085 Sayılı Resmi Gazetede “Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar İle 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlanmıştır. İlgili Kanun ile, yürürlük tarihinden itibaren 30 gün içinde kadroya geçmek isteyen sözleşmeli personel başvuru yaparak bu haktan faydalanabilmesine imkan verilmiştir.

Hemen akabinde 15.02.2023 tarih ve 32105 sayılı Resmi Gazetede 6792 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmış ve karar ile “Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatları ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışmakta olanların atanabilecekleri memur kadrolarına dair liste” yayımlanmıştır.

Ancak, özellikle 4-C’den 4-B’ye geçen personelden, eğitim durumları, özelleştirilen kurumlarındaki unvanları ve halen yapmakta oldukları görevleri gözetilmeksizin, yayımlanan liste doğrultusunda atama yapılması eşitlik ve hakkaniyet ilkelerine aykırı olacaktır. Yine, sözleşmeli iken kadrosu farklı isim altında olsa bile aynı işi yapmakta olduğu personelden daha farklı bir unvan ile kadroya alınmaları bu personelin kurumlarına aidiyeti zedeleyecek ve çalışma barışının bozulmasına sebebiyet verecektir.

Bu sebeple, kadroya geçmek üzere başvuru yapan ve eğitim durumları, özelleştirilen kurumlardaki unvanları ve halen yapmakta oldukları görevleri gözetilmeksizin hakkaniyete aykırı bir unvana ataması yapılan personelin bu durumu yargıya taşınacaktır. Mağduriyet yaşayan üyelerimiz hukuki yardım ve yargı süreçlerinin yürütülmesi için Sendikamız Hukuk Birimi ile iletişime geçebilirler.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI