Atatürk

TBMM’ye Sunulan Kanun Tekliflerimiz

Türk Büro-Sen

1-Tüm Sözleşmeli Çalışanların kadroya geçirilmesi için kanun teklifi

2-Yardımcı Hizmetliler Sınıfı Çalışanlarının Genel İdari Hizmetler Sınıfına alınması için kanun teklifi

3-Görevde Yükselme Sınavlarının açılarak, düzenli hale getirilmesi için hazırlanan kanun teklifi (uzmanlık sınavları vs.)

4-Askeri İşyeri ve Emniyet’te çalışan sivil memurların disiplin cezaları yönetmeliğinde  askeri personelle bir tutulmasının kapsam dışına alınması için kanun teklifi

5-Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarına Uzmanlık Hakkı verilmesi için kanun teklifi

6-Ticaret Bakanlığı Kanun teklifi

7-Devlet Arşivleri çalışanları ile ilgili Kanun teklifi

8-3600 Ek Göstergenin yeniden düzenlenerek tüm kamu çalışanlarına verilmesi kanun teklifi (Kamu Görevlilerinin Ek Göstergelerine İlişkin 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Eki (I) Ve (Iı) Sayılı Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi)

9-Kıdem Aylığı Artış Kanun Teklifimiz

10-5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (Özel Hizmet Tazminatı oranlarının artırılmasını içermektedir.)

11-Sicil Affı ile ilgili Kanun Teklifi

12-666 sayılı KHK’nın ortaya çıkardığı olumsuzlukların giderilmesi için kanun teklifimiz hazırlanmaktadır.

13-Gümrük Muhafaza Personeline Fiili Hizmet Süresi Zammı Verilmesi ile ilgili Kanun Teklifimiz

14-İdarelerin Hukuk Birimlerinde Görev Yapan Diğer Personelin Avukatlık Vekalet Ücretinden Faydalanması ile ilgili Kanun Teklifimiz

15-Yargı Reformu  ile ilgili raporumuz da bizzat Adalet Bakanına verilmiştir.

16-Gelir ve Defterdarlık Uzmanlarının mali haklarının geliştirilmesine ilişkin kanun teklifimiz.

17-Türkiye İş Kurumu kanunu ve Devlet Memurları kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifimiz.

18-Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü çalışanlarının fazla mesai ücretlerinin artırılmasına ilişkin kanun teklifimiz.

19-Kamu görevlilerinin emeklilikte ek göstergelerine bağlı özel hizmet tazminatı yansıtma oranlarının değiştirilmesine ilişkin 5434 sayılı TC Emekli Sandığı kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifimiz.

20-Sayıştay Başkanlığında görev yapan kamu personeline ek ödeme verilmesine dair kanun teklifimiz.

21-Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan sivil personele hizmet tazminatı ödenmesine ilişkin kanun teklifimiz.

22-Milli Savunma Bakanlığında savunma hizmetleri uzmanlığına kurum içinden atama yapılmasına ilişkin kanun teklifimiz.

23-Gümrük muayene memurlarının gümrük ve ticaret denetmeni kadrolarına atanması hakkında kanun teklifimiz.

24-Maliye Hizmetleri Sınıfı oluşturulmasına dair kanun teklifimiz.

25-Danıştayda görev yapan Kamu personeline ek ödeme verilmesine dair kanun teklifimiz.

26-Yargıtayda görev yapan kamu personeline ek ödeme verilmesine dair kanun teklifimiz.

27-Adalet Bakanlığı Merkez Teşkilatı, HSK ve Adalet Akademisinde görev yapan memurların da adalet hizmetleri tazminatından faydalanmalarına ilişkin kanun teklifimiz.

28-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Bağlı ve İlgili kuruluşlarda çalışan kamu görevlilerinin mali haklarının iyileştirilmesine yönelik 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifimiz.

29-Döner sermaye saymanlık hizmeti yürüten personelin döner sermaye gelirlerinden pay alabilmesi amacıyla 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifimiz.

30-İçişleri Uzmanı kadrolarına kurum içinden atama yapılmasına ilişkin kanun teklifimiz.

31-Sosyal Güvenlik Kurumu taşra teşkilatlarında kurum içinden sosyal sigorta uzmanı ve uzman yardımcısı istihdamı yapılmasına ilişkin bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifimiz.

32-Adalet Hizmetleri Sınıfı oluşturulmasına dair kanun teklifimiz.

33-Kamu görevlilerinin ek göstergelerine ilişkin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun eki (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına dair teklifimiz.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI