Atatürk

TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA SEYYANEN EK ZAM TALEBİMİZİ DİLE GETİRDİK

Genel Başkanımız Türkeş Güney, 09.01.2023 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda seyyanen ek zam talebimizi bir kez daha dile getirdi.

Genel Başkanımız Türkeş Güney TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda konuşmasında, “Türkiye Kamu-Sen kurulduğu günden bugüne ülkemizi ilgilendiren her konuda devletinin yanında yer alan, “insanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışını benimsemiş, milli bir sivil toplum kuruluşudur.

%30 olarak açıklanan 2023 ilk yarı zammı yeterli değildir. Kaldı ki bu %30’luk oranın %8,48’i 2022 yılının ikinci yarısından kaynaklı enflasyon farkı, %8’i ise toplu sözleşme görüşmesinde kararlaştırılan zam oranıdır. Sonradan eklenen %13,52 refah payı olarak verilmesi öngörülen kısımdır. Dolayısıyla 2023 ilk yarı zammı %21,52’dir.

Bu rakamı çıktığımız zaman geriye enflasyon farkı kalıyor ki enflasyon farkı gerçekte sıfır zam demektir.

Bilindiği üzere asgari ücrete %55, yeniden değerleme oranı %122, özel okul ücretleri %65 olarak artırıldı. Memurların harcamaları ve ödediği vergiler bu oranda artarken memur maaşlarına verilen bu zam yetersizdir.

Tekraren ifade ediyorum ki enflasyon farkı bir zam değildir. Yaşanan fiyat artışları karşısında sıkıntı yaşayan memur ve emeklinin eriyen maaşlarına 6 ay önce yapılması gereken zammın gecikmiş bir telafisidir.

Sahil bandında yer alan illerimiz ile İstanbul gibi metropol illerimizde 1+1 dairelerin kiralarının 8000 TL olduğu görülmektedir. Bodrum ilçesine atanan zabıt katipleri ve mübaşir lerin hiç biri göreve başlayamamıştır. Çünkü ortalama maaş 7500 TL’dir. İstanbul’daki memurların yarısı Anadolu illerine tayin dilekçesi vermiştir.

Türkiye Kamu-Sen’in topu sözleşme masasından uzak kaldığı özellikle son 12 yılda yapılan yüzdelik zamlar nedeniyle yüksek maaş alanlarla düşük maaş alanlar arasındaki makas açılmıştır. Bu nedenle zam oranları güncellenmeli ve bu ek zam alt gelirli memurları desteklemek için seyyanen olmalıdır.

Bu sebeple, Türkiye Kamu-Sen olarak 2023 yılının ilk altı ayında %30 olarak açıklanan maaş zammının yeterli olmadığını, memur ve kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine yeniden değerleme oranının altı aya tekabül eden miktarı kadar yani %35 ilave yapıldığı takdirde memur maaş zamlarının anlamlı hale geleceğini düşünüyoruz. Yapılacak ilave artışın seyyanen zam şeklinde yapılmasını talep ediyoruz” dedi.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI