Atatürk

“SGK ÇALIŞANLARI İÇİN BIÇAK KEMİĞE DAYANDI”

Genel Başkanımız Türkeş Güney; Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarının talepleri hayata geçmezse, EYT konusunda sıkıntı yaşanabilir” dedi.

Genel Başkanımız Türkeş Güney açıklamasının devamında;

Emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımızın sorunlarını çözmeye yönelik yasa teklifinin gündeme gelmesi ile iş yükü artan; EYT’nin kanunlaşması, ardından sosyal güvenlik prim borçlarının yapılandırılması kanununun yürürlüğe girmesi ile kendilerini yoğun bir mesai bekleyen Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarının özlük ve mali hakları ile ilgili talepleri mutlaka dikkate alınmalı, EYT ile birlikte hayata geçirilmelidir.

Bu amaçla sendikamız Türk Büro-Sen tarafından dile getirilen;
-SGK çalışanlarına fazla mesai ücreti verilmesi,
– 666 sayılı KHK ile kaldırılan ikramiyelerin yeniden hayata geçirilmesi,
-Sosyal Güvenlik Kurumu taşra uzmanlığı ihdas edilerek, ihdas edilen kadroların kurum içi sınavlarla karşılanması,

taleplerimizden sadece;

-fazla mesai ücreti

ile ilgili bir düzenleme yapılmış olup, ikramiye ödemesi ile ilgili yetkililerden olumlu beyanlar ifade edilmiş ancak, henüz herhangi bir düzenleme yapılmamıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumu taşra uzmanlığı ihdasına ilişkin her hangi bir adım atılmamıştır.

Kurulduğu günden bugüne sorumlu sendikacılık anlayışı ile hareket eden Türk Büro-Sen, SGK çalışanlarının Özlük ve Mali haklarını elde etme noktasında bugüne kadar diyalog ve görüşmeler yoluyla sorunun çözümüne gayret etmiştir. Ancak, SGK çalışanlarının hakları teslim edilmez ise, Sendikamız Anayasa ve kanunlarla kendisine tanınan meşru haklarını kullanmaktan imtina etmeyecektir. İlgilileri ve sorumluları bir an evvel bu konuda adım atmaya davet ediyoruz.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI