Atatürk

GELİR UZMANLIĞI SÖZLÜ SINAVINA 2500 KİŞİ ÇAĞIRILSIN TALEBİMİZİ YARGIYA TAŞIYORUZ

24.01.2023 tarih ve 35 sayılı yazımız ile, Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde, 14.01.2023 tarihinde yapılan Gelir Uzmanlığı Sınavı kapsamında 2500 Gelir Uzmanı kadrosu için sınav yapıldığı, yazılı sınav sonucu 75 ve üzeri olan personellerin sözlü sınava hak kazanacağının belirtildiği ancak, ihdas edilecek kadro sayısı ile yazılı sınavda başarılı olan personel sayısı dikkate alındığında başarılı sayılan personel sayısının ihdas edilecek personel sayısından daha düşük kaldığı, bu nedenle Başkanlıkça yapılan sınav kapsamında “başarı puanı esas alınmak suretiyle ilan edilen kadro sayısı (2500) kadar” personelin sözlü mülakata çağırılması talebiyle Gelir İdaresi Başkanlığına talep başvurusu gönderdik.

Gelir İdaresi Başkanlığının 25.01.2023 tarih ve 7176 sayılı yazısı ile talebimize karşı, “7176 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar ile belirlenen ve Başkanlığımızca 18.10.2022 tarihinde ilan edilen sınav duyurusunun “Değerlendirme” bölümünde de belirtilen 75 puan barajının aşağıya çekilerek yazılı bölümden 75 puanın altında puan alıp başarısız olan adayların sözlü sınava çağrılması mümkün bulunmamaktadır.” şeklinde cevap verilmiş olup; işbu karara karşı Sendikamızca yargı yoluna başvurulacağı hususunu üyelerimize duyururuz.

   

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI