Atatürk

TİCARET BAKANLIĞINA YOLLUK ÖDEMELERİNDEN GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ YAPILMAMASI TALEPLİ YAZIMIZI GÖNDERDİK

Ticaret Bakanlığı tarafından Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine, “gümrük personeline ödenen yevmiye ve yol masraflarının Harcırah Kanununa göre hak edilen harcırah tutarlarını aşan kısmından Gelir Vergisi kesintisi yapılması” hususu tebliğ edilmiştir.

Mevzuata aykırı işbu tebliğ nedeniyle, tek bir görevlendirme niteliği taşıyan, Ticaret Bakanlığınca genel bütçeden ödenmeyip firma tarafından görevli kişiler adına saymanlıklara yatırılan ve emanet hesaplardan ödenen bu tutarlardan damga vergisi hariç bir kesinti yapılmaması talepli yazımız Ticaret Bakanlığına gönderilmiştir.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI