Atatürk

GENEL BAŞKANIMIZ, “ADALET HİZMETLERİ SINIFINI MUTLAKA İHDAS ETTİRECEĞİZ”

Bursa 2 Nolu Adliye Şubemiz Olağan Genel Kurulunu 24.12.2022 tarihinde gerçekleştirdi.

Genel kurula MHP Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu, Genel Başkan Yardımcılarımız Sami Çam, Özgür Çelikbaş, MHP Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı, Ülkü Ocakları İl Başkanı Gülahmet Türk, TÜRKAV Şube Başkanı Muammer Kurnaz, Bursa Şube Başkanımız İbrahim Bulut, Konfederasyonumuza bağlı Sendikaların Bursa Şube Başkan ve Yöneticileri, Sivil Toplum Kuruluşlarının Bursa Şube Yöneticileri ile Bursa Şube Yönetimimiz ve çok sayıda davetli katıldı.

MHP Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu, Şubemizin Türk Memur Sendikal hayatına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Genel Başkan Yardımcımız Sami Çam 3600 ek gösterge, sözleşmeli çalışanlara kadro ve ek zam talebimizi yineledi.

Genel Başkan Yardımcımız Sami Çam, Genel Başkanımız Türkeş Güney’in mesajını da Hazirun ile paylaştı.

Genel Başkanımız Türkeş Güney mesajında Adalet çalışanlarının taleplerini Meclis’e taşıdığımızı belirterek, “Adalet çalışanlarının sorun ve taleplerini biliyor, haklarında iyileştirme yapılması için çalışıyoruz. Adalet Hizmetleri Sınıfı oluşturulması, Uzman zabıt katipliği kadrolarının ihdas edilmesi ve Adalet çalışanlarının da 4483 Sayılı Memurların Muhakemat Kanunu kapsamında yargılanmalarını içeren kanun teklifimizi TBMM’ye taşıdık. Adalet hizmetleri sınıfının ihdas edilmesi ve adalet çalışanlarının özlük haklarında iyileştirme yapılana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Adalet çalışanlarının yükselebileceği kadrolar maalesef yok denecek kadar az. Bu sebeple uzmanlık istiyoruz. Uzmanlık gelmesi halinde adalet çalışanlarımızın ekonomik haklarında kısmen de olsa iyileşme olacaktır. Bu talebimizi hayata geçirmeye kararlıyız” dedi.

Genel Başkanımız kurum Sendikalarının memurlarımıza hiçbir faydası yoktur, diyerek, “Kurum Sendikaları maalesef toplu sözleşme masası ve memurların sorunlarının görüşüldüğü danışma kurullarına katılamazlar. Bu yüzden memurlarımıza hiçbir faydaları yoktur. Toplu Sözleşme Masasında bir değişiklik yapmanın vakti gelmiştir. Türk memurunun kaybedecek zamanı kalmamıştır. 2023 toplu sözleşme yılıdır. Bu süreçte memurlarımızın hepsine tek tek sendikamızı anlatacağız ve onlardan yetkiyi isteyeceğiz. Hizmet kolumuzdaki tüm memurlarımızı yetkiye en yakın sendika olan Sendikamız Türk Büro-Sen’e davet ediyorum ” dedi.

Konuşmaların ardından oylama işlemine geçildi.

Türk Büro-Sen olarak Bursa 2 Nolu Şube Yönetimimize başarılar dileriz.

Yapılan oylama sonucu oluşan yönetim aşağıdaki gibidir.

Dilşad Derya Peker

Barış Demir

Fevzi Şahin

Umut Nail Terzi

Yeliz Özçelik

Gökhan Kaya

Ramazan Çelik

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI