Atatürk

ÇANKIRI ŞUBEMİZ, SGK ÇALIŞANLARININ TALEPLERİNE KULAK VERİN

Türk Büro-Sen Çankırı SGK İşyeri Temsilcisi Meltem GÜL’ün yazılı basın açıklamasıdır.

TBS Genel Başkan Yardımcımız Sayın Sami ÇAM başkanlığında, Ankara’da SGK Temsilcilerimiz ile birlikte 17.12.2022 tarihinde Sendika Genel Merkezimizde SGK çalışanları ile bir araya gelerek, çalışanların sorunları ve çözüm yolları ile ilgili Çalıştay gerçekleştirdik. Bizler Türk Büro-Sen olarak devamlı olarak memurun haklarını, SGK çalışanlarının haklarını savunduk, savunmaya devam edeceğiz. Çalıştayımızın sonuç bildirgesinin özeti ise:

1- Özel hizmet tazminatı oranlarının 200 puan artırılmasına yönelik Sosyal Güvenlik Hizmetleri Tazminatının verilmesi.

2- Kariyer planlaması yapabilmesi için merkez ve taşra teşkilatına Sosyal Sigorta Uzmanlığı kadrosu tahsis edilmesi.

3- Kurum Yönetim Kurulu yetkisinde bulunan ek ödeme oranlarının %50 oranında artırılması.

4- Yılda 4 kez brüt asgari ücret seviyesinde olmak üzere ikramiye ödenmesi.

5- 3600 ek göstergeden şeflerimiz, icra memurları, teknikerler, programcılar, VHKİ ve 1.dereceye düşen diğer kurum çalışanlarının faydalandırılması.

6- Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının her yıl düzenli olarak yapılmasının sağlanması.

7- Normal mesai dışındaki çalışmalarına karşılık ödenmek üzere fazla mesai ücreti tahsis edilmesi ve mevcut ödeme limitlerinin %100 artırılması.

8- Personel eksikliğinin 2 yıllık sosyal güvenlik bölümü mezunlarından tercih edilmesi ve minimum 10000 personel alınması.

9- Hukuk birimlerinde görev yapan personele vekâlet ücreti ödenmesi.

10- Fatura inceleme birimlerinde görev yapan tüm personelin ek ödeme oranlarının artırılması, GİH sınıfında bulunanlara da ek ödeme tahsis edilmesi.

11- Denetimlerinin etkin ve verimli şekilde yapılabilmesi için sosyal güvenlik denetmenlerinin grup şeklinde yeniden yapılandırılması. Denetim tazminatlarının artırılması.

12- 5510 sayılı Kanun sonrası ilk defa devlet memuru olarak atanan memurlarımızın emeklilik özlük haklarının düzeltilmesi.

13- Yemek ücretlerindeki kurum katkısının artırılması, yemekten faydalanamayan personele ücret ödenmesi.

14- Hizmet binalarının fiziki koşullarının iyileştirilmesi ve ekonomik ömrünü tamamlayan demirbaşların yenilenmesi. (Özellikle bilgisayar, yazıcı v.s.)

15- Özel sağlık kuruluşları ile anlaşmalar yapılarak kurum çalışanlarının katkı payından muaf tutulması.

16- Üst düzey kadrolara yapılacak atamalarda kurum personelinin öncelikle değerlendirilmesi.

17- Teknik hizmetler ve sağlık hizmetleri sınıfında bulunan unvan gruplarının amirlerinin yine kendi sınıfından seçilerek atanması.

18- Merkez teşkilatında görev yapan şube müdürlerinin sosyal güvenlik uzmanı kadrolarına geçişlerinin sağlanması, müdür unvanlı tüm kadrolara makam/görev tazminatı tahsis edilmesi.

19- Üst düzey yöneticilerin merkez ve taşra birimlerini sık sık ziyaret ederek sorun ve çözüm önerilerinin yerinde tespit edilmesi.

20- Kreş ve sosyal tesis imkânları ile kurum katkı payının artırılması.

Çalıştayımızın sonuç bildirgesini SGK çalışanlarının ve kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.

 

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI