Atatürk

ÇANKIRI ŞUBEMİZ, ADALET ÇALIŞANLARIMIZIN HAKLI TALEPLERİ YERİNE GETİRİLMELİDİR

Türk Büro-Sen Çankırı Şube Başkan Yardımcısı Yakup ESKİMEZ’in yazılı basın açıklamasıdır.

“Bundan 30 yıl önce, “Türkiye Sevdamız, Ekmek İçin Kavgamız “ diyen, “bizim İlkemiz Önce Ülkemiz” diyen, şerefli Türk memuru tarafından kurulan sendikamızın;

Kamu çalışanları ve emeklilerimizin sıkıntıları ile ilgili hazırlığı olan, çalışması olan, gayreti olan tek Sendikayız.

Memurlarımızın özlük hakları ya toplu sözleşme masasında genel olarak yapılan görüşmelerle memurların geneline yapılan zam oranlarıyla artırılmakta, ya da Unvan değişikliği ve Teşkilat yasalarında yapılan değişikliklerle gerçekleşmektedir. Sendikamız Türk Büro-Sen bu amaçla; öncelikle hizmet kolumuzdaki bütün kurumlarda, kurum içi uzmanlık kadrolarının tahsisi ve bu kadroların kurum içi sınavlarla karşılanmasını hedeflemektedir. Bundan gaye hizmet kolumuzdaki memurlarımızın özlük haklarında göreceli bir iyileştirme sağlamaktır.

Yoğun iş yükü altında çalışan kurumlarımızdan başta Adliye çalışanları olmak üzere, bu kurumlarımızdaki memurlarımızın özlük haklarında nasıl bir iyileştirme sağlayabiliriz, bunun gayreti içerisindeyiz. Adliye çalışanlarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği konusunda, önlerinde en fazla yükselebilecekleri Yazı İşleri Müdürlüğü ve İdari İşler Müdürlüğü dışında fazla bir unvan bulunmamaktadır. Bu amaçla bu kurumda yeni unvanlar ihdas edilmesi konusunda çalışmalarımız ve gayretlerimiz vardır. Ayrıca Adalet Hizmetleri Sınıfı ihdas edilmesini istiyoruz. Sendika Genel Merkezimiz tarafından çalışması yapılarak milletvekilleri aracılığıyla TBMM’ne sunulan Adalet Hizmetleri sınıfı oluşturulmasına dair kanun teklifi ve Adalet Bakanlığında uzman Zabıt Katibi kadrosu ihdasına ilişkin kanun tekliflerimizin bir an önce gündeme alınarak kanunlaşmasını, ayrıca Adalet Bakanlığındaki Yardımcı Hizmetler sınıfının kaldırılarak, bu sınıftaki görevlilerin eğitimlerine göre uygun kadrolara atanmasını istiyoruz.

Sendikaların kuruluş gayesi, kamu görevlilerinin hak ve menfaatleri dediğimiz; maaşları, diğer ücretleri, özlük ve sosyal haklarını vs. korumak ve geliştirmektir. Sendikal mevzuatımız gereği, kamu görevlilerinin özlük hakları her iki yılda bir Ağustos ayında üye sayısı en fazla olan yetkili Sendikaların, ülkeyi yöneten hükümet ile bir araya gelerek yaptığı toplu sözleşme masasında görüşülür ve karara bağlanır. Sendikaların toplu sözleşme masasına oturabilmesi için iş kolunda en fazla üyeye sahip olması ve bir konfederasyona bağlı olması gereklidir.

Maalesef ülkemizde son 12 yıldır (6 dönem) kamu görevlileri adına masaya oturan yetkili ancak etkisiz ve kifayetsiz sendika yüzünden, kamu görevlilerinin maaş ve ücretleri yeterli düzeyde artırılmamış, kamu görevlileri mağdur edilmiştir. Bu durumu önlemenin yolu, toplu sözleşme masasında değişiklik yapmaktan geçmektedir. Büro hizmet kolunda yetkiye en yakın Sendika Türk Büro-Sen’dir. Her bir bölünme malum-sene yaramakta, onların ekmeğine yağ sürmektedir. Kurum ve Meslek Sendikalarının Adliye çalışanlarına alacağı hiçbir hak, sağlayacağı hiçbir fayda bulunmamaktadır. Bu durum geçen yıllar itibariyle de görülmüştür. Bu nedenle sizleri, yetkiye en yakın sendika olan Türk Büro-Sen’e davet ediyorum.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI