Atatürk

ADALET HİZMETLERİ SINIFI İHDAS EDİLMELİDİR

Gaziantep Adalet Şubemizin Olağan Genel Kurulu 03.12.2022 tarihinde gerçekleştirildi.

Genel Kurula Genel Başkanımız Türkeş Güney, Genel Başkan Yardımcımız Emrah Coşkun, MHP Gaziantep İl Başkanı Cahit Çıkmaz, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Ülkü Ocakları Gaziantep İl Başkanı İbrahim Hakan Demirkıran, Türkiye Kamu-Sen İl Başkanı Mehmet Akmaz, Konfederasyonumuza bağlı Sendikaların Gaziantep Şubeleri, Hatay ve Elazığ Şube Başkanlarımız ile çok sayıda davetli katıldı.

Divan Başkanlığını Genel Başkan Yardımcımız Emrah Coşkun’un yaptığı genel kurulda, Genel Başkanımız Türkeş Güney, “Bundan 30 yıl önce, “Türkiye Sevdamız, Ekmek İçin Kavgamız “ diyen, “bizim İlkemiz Önce Ülkemiz” diyen, şerefli Türk memuru tarafından kurulan sendikamızın; 85. Şubesini Gaziantep ilimizde kuruyoruz. Genel Kurulumuzun hayırlara vesile olması duygu ve düşünceleri ile hepinizi mensubu ve temsilcisi olduğu Türkiye Kamu Sen ve Türk Büro-Sen adına saygı ve sevgi ile selamlıyorum.

Bugün de geçmişte olduğu gibi, memurumuzun gündeminde olan 3600 ek gösterge, sözleşmelilerin kadroya alınması, Vergi Dilimleri ve Yardımcı Hizmetler Sınıfının GİH’e geçirilmesi, özlük haklarının yeterli olmaması, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarıyla ilgili yaşanılan olumsuzluklar, kurum içi uzmanlık kadrolarının ihdas edilmesi, servis hizmeti, nöbet ücreti, fazla mesai ücreti ve bunun gibi sorunlarla ilgili hazırlığı olan, çalışması olan, gayreti olan tek Sendikayız.

3600 Ek gösterge düzenlemesinde kapsam dışı kalan memurlarımız için yeni çalışmamızı hazırladık. GİH ve Teknik Hizmetler Sınıfı çalışanlarından 1. Dereceye yükselmiş tüm memurlarımızın da 3600 ek göstergeden faydalandırılmasını talep ediyoruz. Bununla ilgili olarak çalışmalarımızı Siyasi Parti Grup Başkanvekilleri ve Çalışma Bakanımıza sunduk.”

Genel Başkanımız Türkeş Güney, konuşmasının devamında Sözleşmeli çalışanların kadroya geçirilmesi ve YHS çalışanların GİH kadrosuna alınması talebimizi yineleyerek, Sözleşmelilerin 3+1 şeklinde kadroya geçirilmesi ve bu süreçte tayin hakkından yoksun olması bazı sendikalar için kazanım olabilir ancak bizim için değildir. Biz tüm sözleşmelilerin koşulsuz şartsız kadroya geçirilmesini talep ediyoruz.

Türkeş Güney, “ Memurlarımızın özlük hakları ya toplu sözleşme masasında genel olarak yapılan görüşmelerle memurların geneline yapılan zam oranlarıyla artırılmakta, ya da Unvan değişikliği ve Teşkilat yasalarında yapılan değişikliklerle gerçekleşmektedir. Sendikamız Türk Büro-Sen bu amaçla; öncelikle hizmet kolumuzdaki bütün kurumlarda, kurum içi uzmanlık kadrolarının tahsisi ve bu kadroların kurum içi sınavlarla karşılanmasını hedeflemektedir. Bundan gaye hizmet kolumuzdaki memurlarımızın özlük haklarında göreceli bir iyileştirme sağlamaktır.

Yoğun iş yükü altında çalışan kurumlarımızdan başta Adliye çalışanları olmak üzere, bu kurumlarımızdaki memurlarımızın özlük haklarında nasıl bir iyileştirme sağlayabiliriz, bunun gayreti içerisindeyiz. Adliye çalışanlarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği konusunda, önlerinde Yazı İşleri Müdürlüğü dışında fazla bir unvan bulunmamaktadır. Bu amaçla bu kurumda yeni ünvanlar ihdas edilmesi konusunda çalışmalarımız ve gayretlerimiz vardır. Ayrıca Adalet Hizmetleri Sınıfı ihdas edilmelidir” dedi.

Güney konuşmasının devamında, “Sendikaların kuruluş gayesi, kamu görevlilerinin hak ve menfaatleri dediğimiz; maaşları, diğer ücretleri, özlük haklarını vs. korumak ve geliştirmektir. Sendikal mevzuatımız gereği, kamu görevlilerinin özlük hakları her iki yılda bir Ağustos ayında üye sayısı en fazla olan yetkili Sendikaların, ülkeyi yöneten hükümet ile bir araya gelerek yaptığı toplu sözleşme masasında görüşülür ve karara bağlanır. Sendikanın toplu sözleşme masasına oturabilmesi için iş kolunda en fazla üyeye sahip olması ve bir konfederasyona bağlı olması gereklidir.

 

Maalesef ülkemizde son 12 yıldır (6 dönem) kamu görevlileri adına masaya oturan yetkili ancak etkisiz ve kifayetsiz Sendika yüzünden, kamu görevlilerinin maaş ve ücretleri yeterli düzeyde artırılmamış, kamu görevlileri mağdur edilmiştir. Bu durumu önlemenin yolu, toplu sözleşme masasında değişiklik yapmaktan geçmektedir. Büro hizmet kolunda yetkiye en yakın Sendika Türk Büro-Sen’dir. Kurum ve Meslek Sendikalarının sizlere alacağı hiçbir hak, sağlayacağı hiçbir fayda yoktur. Bu durum geçen yıllar itibariyle de görülmüştür. Bu nedenle sizleri, Yetkiye en yakın Sendika Türk Büro-Sen’e davet ediyorum.

Konuşmaların ardından oylama işlemine geçildi.

Türk Büro-Sen olarak Gaziantep Adalet Şube Yönetimimize başarılar dileriz.

Yapılan oylamanın ardından oluşan Yönetim şu şekildedir;

Süleyman Parlak

Çağatay Özel

İsmail Bal

Şükrü Göğebakan

Battal Türkaslan

Emre Kaçan

Hacı Şahin Danabaş

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI