Atatürk

ADALET HİZMELERİ SINIFINI MUTLAKA İHDAS ETTİRECEĞİZ

Antalya 2 Nolu Adliye Şubemiz Olağan Genel Kurulunu 24.12.2022 tarihinde gerçekleştirdi.

Genel kurula Genel Başkanımız Türkeş Güney, TÜRKAV Antalya Şube Başkanı Hayati Peker, Genel Başkan Yardımcımız Emrah Coşkun, Ankara 14 Nolu Şube Başkanımız Özgür Derebaşı, Antalya Şube Başkanımız Yılmaz Danabaşoğulları, Konfederasyonumuza bağlı Sendikaların Antalya Şube Başkan ve Yöneticileri ile Antalya Şube Yönetimimiz ve çok sayıda davetli katıldı.

Genel Başkanımız Türkeş Güney, 3600 ek gösterge ve sözleşmeli çalışanlara kadro konularına değinerek, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız sn. Vedat Bilgin ile yaptığımız görüşmede de taleplerimizi yineledik. Biz 3600 ek gösterge düzenlemesinden faydalandırılmayan GİH ve Teknik Hizmetler Sınıfı çalışanlarından 1. Dereceye gelmiş yüksekokul mezunu olan çalışanlarımızın tamamına 3600 ek gösterge verilmesi ve  iş güvenceli çalışma için çalışmalarımızı Meclis nezdinde sürdürmeye devam ediyoruz.” dedi.

Genel Başkanımız, “Memurlarımızın bugün Banka Promosyonuna muhtaç olmasının sebebi bu yetkili ama etkisiz Sendikanın masada memurların haklarını savunmamasıdır. Kendilerinin yıllardır %3, %4 gibi düşük zam oranlarına imza atması sebebiyle bugün bütün memurlarımızın alım gücü düşmüştür. Aralık ayı itibariyle Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilgi Sistemi’nden aldığımız verilere göre Kamuda istihdam edilen 2.700.000 kişiden,  590.003 memur ve 263.462 sözleşmeli çalışanın maaşları 10.000 TL’nin altındadır. Maaşları 10 Bin TL’nin altında kalan memurlarımız ve kamu görevlilerimiz için ayrı bir düzenleme yapılarak, maaşları artırılmalıdır.”

Adalet çalışanlarının taleplerini Meclis’e taşıdığımızı belirten Genel Başkanımız Türkeş Güney, “Adalet çalışanlarının sorun ve taleplerini biliyor, haklarında iyileştirme yapılması için çalışıyoruz. Adalet Hizmetleri Sınıfı oluşturulması, Uzman zabıt katipliği kadrolarının ihdas edilmesi ve Adalet çalışanlarının da 4483 Sayılı Memurların Muhakemat Kanunu kapsamında yargılanmalarını içeren kanun teklifimizi TBMM’ye taşıdık. Adalet hizmetleri sınıfının ihdas edilmesi ve adalet çalışanlarının özlük haklarında iyileştirme yapılana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Adalet çalışanlarının yükselebileceği kadrolar maalesef yok denecek kadar az. Bu sebeple uzmanlık istiyoruz. Uzmanlık gelmesi halinde adalet çalışanlarımızın ekonomik haklarında kısmen de olsa iyileşme olacaktır. Bu talebimizi hayata geçirmeye kararlıyız” dedi.

Genel Başkanımız kurum Sendikalarının memurlarımıza hiçbir faydası yoktur, diyerek, “Kurum Sendikaları maalesef toplu sözleşme masası ve memurların sorunlarının görüşüldüğü danışma kurullarına katılamazlar. Bu yüzden memurlarımıza hiçbir faydaları yoktur. Toplu Sözleşme Masasında bir değişiklik yapmanın vakti gelmiştir. Türk memurunun kaybedecek zamanı kalmamıştır. 2023 toplu sözleşme yılıdır. Bu süreçte memurlarımızın hepsine tek tek sendikamızı anlatacağız ve onlardan yetkiyi isteyeceğiz. Hizmet kolumuzdaki tüm memurlarımızı yetkiye en yakın sendika olan Sendikamız Türk Büro-Sen’e davet ediyorum ” dedi.

Konuşmaların ardından oylama işlemine geçildi.

Türk Büro-Sen olarak Antalya 2 Nolu Şube Yönetimimize başarılar dileriz.

Yapılan oylama sonucu oluşan yönetim aşağıdaki gibidir.

Hamdi Günel

Ali Cevdet Arar

Mehmet Oruç

Cengiz Tanır

Hüseyin Toksoy

Gülhan Güngör

Murat Çelik

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI