Atatürk

2023 YILININ TÜM ÇALIŞANLARIN HAKLARININ TESLİM EDİLDİĞİ, MAAŞ VE ÖZLÜK HAKLARININ İYİLEŞTİRİLDİĞİ BİR YIL OLMASINI TEMENNİ EDİYORUZ

Genel Başkanımız Türkeş Güney, geride bıraktığımız 2022 yılı için yaptığı değerlendirmede “düşük maaş alan alt kademedeki memurlarımız için ek zam ve refah payı uygulamasının hayata geçirilmesi gerektiğine” vurgu yaptı.

Genel Başkanımız Türkeş Güney 2023 yılı için yayınladığı mesajında;

Bilindiği üzere Covid 19 pandemisi sonrası ülkemiz ve tüm dünyayı etkisi altına alan fahiş fiyat artışları sonrasında yüksek enflasyon gerçeği ile yüz yüze kaldık.

Toplu Sözleşme hükmü gereğince memurlarımız ve memur emeklilerimize 6 ayda bir maaş artışı ile enflasyon farkı ödense dahi, günümüz ekonomik şartları değerlendirildiğinde yetkili ama etkisiz Sendikanın imzalamış olduğu %2, %3 gibi maaş artışları memurlarımızı sefalete sürüklemektedir.

Memurlarımızın Banka promosyonlarına muhtaç hale gelmesinin en büyük sorumlusu Toplu Sözleşme Masasında %2’lere %3’lere imza atan yetkili Sendikalar ve Konfederasyondur.

Memurlarımızın özlük haklarında iyileştirme yapmanın 2 yolu vardır. Birincisi Toplu Sözleşme Masasıdır. İkincisi ise unvan veya sınıf değişikliği yolu ile mümkündür.

Türk Büro-Sen olarak; Hizmet Kolumuza bağlı kurumlarda yeni hizmet sınıflarının oluşturulması için hazırlamış oluğumuz kanun tekliflerimiz ile memurlarımızın özlük haklarında iyileştirme yapılmasını amaçlıyoruz.

Yine Hizmet kolumuza bağlı 52 kurumda kurumiçi uzmanlık kadrolarının ihdas edilmesi için hazırladığımız kanun tekliflerimizi TBMM’ye sunduk. Her biri uzmanlık işi yapan memurlarımızın hak ettikleri uzmanlık kadrolarına atanmaları ile birlikte maaşlarında önemli artış olacaktır.

3600 Ek Gösterge düzenlemesi TBMM’ye sunulduğunda sadece 4 meslek grubunu kapsıyordu, bu durumu kabul etmeyerek bazı ünvanların da dahil edilmesini sağladık. Ancak bu durum bizim için yeterli değildir. Biz GİH ve Teknik Hizmetler Sınıfında çalışan önlisans ve lisans mezunu olup 1. Dereceye yükselmiş tüm kamu çalışanlarımızın bu düzenlemeye dahil edilmesi için 2023 yılında da çalışmalarımızı TBMM’de sürdüreceğiz. Bu konuda netice alacağımızdan umutluyuz.

Sözleşmeli çalışanların tamamının kadroya alınması temel talebimiz olup, bu süreçte 3+1 gibi formülleri ve iş güvencesiz çalışmayı asla kabul etmeyeceğiz. Aslonlan kadrolu devlet memurluğu istihdamıdır.

Diğer bir kanayan yaramız olan Yardımcı Hizmetler Sınıfının miadını doldurduğunu çok kez ifade ettik. Yardımcı Hizmetler Sınıfı çalışanlarının tamamının GİH sınıfına geçirilmesi talebimizi hayata geçene kadar sürdüreceğiz.

2022 Aralık ayında Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilgi Sistemi’nden aldığımız verilere göre bu sistem üzerinden kamuda maaş alan 2.700.000 kişiden,  590.003 memur ve 263.462 sözleşmeli olmak üzere toplamda  853.465 çalışanın maaşları 10.000 TL’nin altındadır. Maaşları 10 Bin TL’nin altında kalan memurlarımız ve kamu görevlilerimiz için ayrı bir düzenleme yapılarak, maaşları artırılması talebimizi yineleyeceğiz.

Ortalama memur maaşlarının neredeyse asgari ücrete eşitlendiği bu süreçte, Memurlarımıza seyyanen zam + refah payı uygulaması ve enflasyon farkının oluştuğu ay ödenmesi taleplerimiz karşılık bulana kadar biz hak mücadelesine devam edeceğiz.

Yüzdelik olarak yapılan zam oranları sebebiyle üst kademe memurlarımız ile alt kademe memurlarımız arasında oluşan uçurumun bir nebze de olsa kapatılabilmesi için alt kademede görev yapan kamu çalışanlarımıza seyyanen ek zam ve enflasyon farkının üzerinde refah payı uygulamasının hayata geçirilmesi için çabamızı sürdüreceğiz.

Vergi dilimleri sebebiyle oluşan gelir kaybının önüne geçilebilmesi için gelir vergisi dilimlerinin %15’te sabitlenmesi talebimizi ısrarla sürdüreceğiz.

Memurlarımıza kira yardımı yapılması, yemek yardımlarının nakden yapılması, servis hizmetinin sağlanması, giyecek yardımının günümüz şartlarına uygun şekilde ödenmesi taleplerimizi her platformda dile getireceğiz.

81 ilde 88 Şubemiz, 22 İl Temsilciliği ve 228 İlçe Temsilciliğimiz ile her daim memurlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.

Ülkemize yönelik yapılan kalleş saldırılarla ülkemizi ve milletimizi kaosa sürükleyerek, kargaşa çıkarmaya çalışan hain terör örgütlerine, dün olduğu gibi 2023 yılında da geçit vermeyeceğiz. Mili birliğimiz ve beraberliğimizin temeline dinamit koymaya çalışanlar karşılarında her daim biz cesur yürekli Türk Büro-Sen’lileri bulacak.

Salgın hastalıklar, hain saldırılar, ekonomik sorunların yaşandığı bu dönemde bizlere düşen milli değerlerimize ve birliğimize sahip çıkmak, haksızlıklara dur demek ve adaletsiz uygulamalara müsamaha göstermemektir.

Bu duygu ve düşüncelerle 2022 yılını uğurlarken, 2023 yılında da kamu çalışanlarımızın hak ve menfaatleri için yılmadan çalışmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygı ile duyururuz.

2023 yılında Türk Milleti’ne sağlık, huzur ve esenlikler diliyor, tüm çalışanlarımızın emeklerinin karşılığı ücretleri aldığı bir çalışma hayatı diliyoruz.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI