Atatürk

2022 YILINDA ÖDENMEYEN 5 AYLIK HAVACILIK TAZMİNATININ ÖDENMESİ TALEPLİ YAZIMIZA CEVAP GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bünyesindeki personelin, 2022 yılına ait Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin havacılık tazminatının Kurum personeline toplu olarak ödenmesi talebiyle Sendikamızca gönderilen yazıya cevaben;

– Meteoroloji Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin 14.12.2022 tarih ve 145415 sayılı yazısı ile, “Aralık ayı Eurocontrol gelirinin zorunlu cari giderleri dahi karşılayamaması nedeni ile havacılık tazminatına dair kalan ayların ödenmesi bütçe imkanları ve yürürlükte olan mevzuat hükümleri çerçevesinde mümkün görünmemektedir.” denilmiş ve akabinde havacılık tazminatına ilişkin 2023 yılı için gerekli tedbirlerin alınması hususunda azami gayret gösterildiği, ayrıca eurocontrol gelirlerinden %15 oranında kesilen Hazine payının minimuma indirilmesi ile ilgili Maliye Bakanlığına talepte bulunulduğu belirtilmiştir.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI