Atatürk

SGK ÇALIŞANI BAŞTA HEMŞİRELER OLMAK ÜZERE, TÜM SAĞLIK PERSONELİNİN EK ÖDEMELERİNİN, DİĞER SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YAPILDIĞI ŞEKİLDE ARTIRILMASI İÇİN HEM KURUMA YAZI YAZDIK, HEM DE SGK BAŞKANINA BİZZAT İLETTİK

Sağlık hizmetinin kaliteli ve verimli olarak işlemesinde büyük önem taşıyan ve mesai mefhumu olmaksızın büyük özveri ile çalışan sağlık personelinin yalnızca çalıştığı kurumun farklı olması nedeniyle farklı uygulamaya tabi tutulması hakkaniyete açıkça aykırıdır.

 

Bu haksızlığın giderilmesi için, başta hemşireler olmak üzere, tüm sağlık personelinin ek ödemelerinin, başka Kurumlar bünyesinde görev yapan sağlık personeli için de verilmesine yönelik mevzuat düzenlenmesi talebimizi Sosyal Güvenlik Kurumu başkanlığına ilettik.

 

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI