Atatürk

NÜFUS ÇALIŞANLARININ MAĞDUR EDİLMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI TÜRKEŞ GÜNEY’İN YAZILI BASIN AÇIKLAMASI

Bilindiği üzere, ülke genelinde Nüfus Müdürlükleri bünyesinde yaşanan iş yoğunluğu sebebiyle nüfus personelinin fazla çalışması artık istisna olmaktan çıkmış ve personelin normal mesai usulü olmaya başlamıştır. Bilindiği üzere, fazla çalışmanın ihtiyaç doğrultusunda ve istisnai hallerde yapılması gerekirken, iş yoğunluğu nedeniyle her personel sürekli olarak fazla mesaiye kalmaktadır.

Sendikamız Genel Merkezince, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü ile yapılan görüşmede, yaşanan yoğunluğun dönemsel ve geçici olduğu, yeni sözleşmeli personel alımı yapıldığı ve bu personelin bir an önce göreve başlatılacağı da Sendikamıza iletilmiştir.

Ancak, nüfus müdürlüklerinde görev yapan üyelerimiz ve personellerimizin, yıllık izin taleplerinin, birim amirleri tarafından “Bakanlıktan verilen, “mücbir sebep haricinde, personele yıllık izinlerinin kullandırılmaması” yönündeki sözlü talimat gerekçesiyle, kullandırılmadığı, kullandırılmayacağı yönündeki beyanlarına yönelik şikayetler gelmektedir.

Kamu görevlilerinin yıllık izinlerini ne şekilde kullanacakları 657 sayılı DMK’nın Yıllık izinlerin kullanılışı başlıklı 103. maddesinde düzenlenmiş olup; “Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir.” hükmünde düzenlenmiştir.

Ancak, bu durumun personele önceden duyurulması, planlanması gerekmektedir.

Bu nedenle, bir yandan kamu hizmetlerinin aksamaması, diğer yandan personelin mağdur edilmemesi adına, gerekli kolaylığın sağlanması hususunda tedbirlerin alıınmasını, İçişleri Bakanlığımızdan ve Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğümüzden ivedilikle bekliyoruz.

 

 

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI