Atatürk

YSK BAŞKANI MUHARREM AKKAYA’YI ZİYARET ETTİK

Genel Başkanımız Türkeş Güney, Genel Başkan Yardımcımız Nebi Yay, Ankara 11 Nolu Şube Başkanımız Mustafa Demirhan ve YSK Temsilcimiz Mert Aydoğan ile birlikte 27.10.2022 tarihinde Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Muharrem Akkaya’yı ziyaret etti.

Çalışanların sorun ve taleplerinin görüşüldüğü ziyarette Genel Başkanımız Türkeş Güney, “Seçim Uzmanı ve Uzman Yardımcısı kadrolarının bir bölümünün kurum içi sınavlarla karşılanması, Adliyelerde yapılan görevlendirmelerde personelin rızasının aranması, taşra seçim müdürlerinin merkez teşkilat şube müdürleri ile denk kadro olup olmadığı hususundaki çelişkilerin giderilmesi, Adalet Bakanlığı lojman yönetmeliğine seçim personelinin de dahil edilmesi, seçim müdür ve müdür yardımcılarının rotasyonlarının Adalet Bakanlığı Yazı işleri müdürlerine entegre edilmesi, seçim katiplerine uygulanan zorunlu rotasyonun 1 yıla indirilmesi, Görevde Yükselme Sınavı açılması” taleplerimizi iletti.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Muharrem Akkaya ise taleplerimizi değerlendireceklerini ifade etti.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Muharrem Akkaya’ya misafirperverliği için teşekkür ederiz.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI