Atatürk

İSTANBUL ŞUBE BAŞKAN VE YÖNETİCİLERİMİZ İLE BİR ARAYA GELDİK

Genel Başkanımız Türkeş Güney, Genel Başkan Yardımcılarımız Nebi Yay ve Sami, Çam ile birlikte 10.10.2022 tarihinde İstanbul Şube Başkan ve Yöneticilerimiz ile bir araya geldi. Toplantıya İstanbul Şube Başkanlarımız ve Şube Başkan Yardımcılarımız katıldı.

Genel Başkanımız Türkeş Güney, “Türkiye Kamu-Sen olarak, ek göstergenin ilk dile getirildiği 2018 yılında; 3600 ek göstergenin kamu da hiyerarşiyi düzenlemesi ve 657 sayılı Kanundaki sistemi koruma adına sorumlu sendikacılık anlayışıyla bütün ünvanlara ek gösterge artışı getiren, aynı zamanda emekli maaşlarını yükselten Tazminat Yansıtma Oranlarında artış talep eden kanun teklifimizi TBMM’ye ilettik.  Övünme olarak değil, tespit etmek adına ifade ediyorum ki bu konuda tek çalışması olan, çalışmasını da TBMM’ye taşıyan tek Sendikayız. Ancak, TBMM’ye gelen kanun teklifi ilk haliyle 4 Meslek (eğitim, sağlık, din ve emniyet) grubunu kapsayan hiyerarşiyi de ortadan kaldıran, bu haliyle de 3600 ek gösterge konusunu çözmek yerine, kangren haline getiren teklifti.  Türk Büro Sen olarak gerek alanlarda, gerekse TBMM Bütçe ve Plan Komisyonunda verdiğimiz mücadele sonucu teklifin ilk halinde yer almayan GİH Sınıfı bazı ünvanlar bazında 3600 ek gösterge kanun teklifine dahil edilmiş ve kanunlaşmıştır.

Ancak, kanun bu haliyle 3600 ek gösterge konusunu çözmemekte, sorunlara çare olmamaktadır. Bu nedenle, Türkiye Kamu Sen olarak, TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ziyaret edilmiş, yukarıda anlattığımız sorunlar dile getirilmiştir. Kendileri Türkiye Kamu-Sen heyetini Meclis açılana kadar 3600 ek gösterge konusunda şikayet ve talepleri alacaklarını, TBMM’nin açılmasıyla birlikte bu konuyu tekrar masaya yatıracaklarını ifade etmişlerdir.

Bunun üzerine, Türkiye Kamu-Sen olarak; Genel İdare Hizmetleri ve Teknik Hizmetler Sınıfında 1. dereceye yükselmiş bütün kamu görevlilerinin ek göstergelerinin 3600’e çıkarılması ve Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin ek gösterge rakamlarının 2200 olarak belirlenmesi yer alıyor. İkinci teklifimizde ise ek göstergesi 3600’ün altında kalan tüm kamu görevlilerinin tazminat yansıtma oranlarının 40 puan artırılması var. Her iki teklifimiz de düzenlemenin son hali ile 3600 ek gösterge uygulamasından faydalanamayan ve yapılacak ek gösterge düzenlemesinde maaşlarında sınırlı bir artış yaşanacak olan tüm personeli kapsayacak ve tatminkâr bir artış sağlayacak şekilde hazırlandı. 5 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Ek gösterge kanununun yürürlük tarihi 15 Ocak 2023 tarihi olduğundan, Ekim ayında TBMM’nin çalışmaya başlamasıyla birlikte; 3600 ek göstergeden faydalanamayan GİH ve THS’deki yüksekokul mezunu bütün memurların ek göstergesinin 3600’e çıkarılması; 3600 ek göstergenin altında kalan lise mezunu devlet memurlarının, emekli maaşlarında adaletin sağlanması adına; *Tazminat Yansıtma Oranlarının artırılması  Ya da * Milli İstihbarat ve Emniyet Hizmetleri Sınıfındaki devlet memurları ile Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarından emekli olan lise mezunu Astsubay ve Uzman Erbaşların emekli aylıklarına yapılan 1200 TL ilave ödemenin, eğitim durumu nedeniyle 3600 ek göstergeden faydalanamayan tüm memurlara yansıtılması halinde, 3600 ek gösterge düzenlemesinin çözüme kavuşacağına, bu konunun memurlarımızın ve toplumun gündeminden çıkacağına inanıyoruz. Bununla ilgili olarak hazırladığımız kanun tekliflerini alternatifli olarak da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan’ı Vedat Bilgin’e sunduk.”

 

Sendikamız Türk Büro-Sen öncelikle hizmet kolumuzdaki bütün kurumlarda, kurum içi uzmanlık kadrolarının tahsisi ve bu kadroların kurum içi sınavlarla karşılanmasını hedeflemektedir. Bundan gaye hizmet kolumuzdaki memurlarımızın özlük haklarında göreceli bir iyileştirme sağlamaktır. Bununla ilgili, Sosyal Güvenlik Kurumu, İçişleri, Ticaret (Gümrük), Türkiye İstatistik Kurumu, Milli Savunma Bakanlığına bağlı Askeri İşyerlerinde çalışan Devlet memurları başta olmak üzere; kurumlarımıza bu konuda müracaat ettik. Kanun tekliflerimiz hazırladık, bir kısmını da TBMM’ye taşıdık.

Yoğun iş yükü altında çalışan kurumlarımızdan başta Adliye çalışanları olmak üzere, bu kurumlarımızdaki memurlarımızın özlük haklarında nasıl bir iyileştirme sağlayabiliriz, bunun gayreti içerisindeyiz. Adliye çalışanlarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği konusunda, önlerinde Yazı İşleri Müdürlüğü dışında fazla bir unvan bulunmamaktadır. Bu amaçla bu kurumda yeni ünvanlar ihdas edilmesi konusunda çalışmalarımız ve gayretlerimiz vardır.

Yine iş kolumuzda yer alan kurumlardan Türkiye İş Kurumunda kurum içi İş ve Meslek Danışmanlığına geçişin devam etmesi konusunda talebimiz ve ısrarımız vardır. Gümrük teşkilatımızla ilgili olarak, Gümrük Muhafaza Memurlarının kolluk kuvveti, muayene memurlarının Gümrük Denetmeni, diğer bakanlık personelinin Kurum içi Uzmanlık imkanları için çalışmamız ve kanun teklifimiz TBMM’ye taşınmıştır.” Dedi.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI