Atatürk

GÖÇ İDARESİ BAŞKANI DR. SAVAŞ ÜNLÜ’YÜ ZİYARET ETTİK

Genel Başkanımız Türkeş Güney, Genel Başkan Yardımcımız Özkan Ulupınar ve Ankara 7 Nolu Şube Başkanımız Akın Yeşilyurt ile birlikte 26.10.2022 tarihinde Göç İdaresi Başkanı Dr. Savaş Ünlü’yü ziyaret etti.

Çalışanların sorun ve taleplerinin görüşüldüğü ziyarette Genel Başkanımız Türkeş Güney, “il müdürlerinin personelin sorun ve taleplerini göz ardı etmemesi, eş durumu mazeret atamalarında personele kolaylık sağlanması, Havalimanı ve Geri Gönderme Merkezlerinde 24 saat esaslı verilen hizmetin karşılığının fazla çalışma olarak ödenmesi, rotasyon uygulamasında personel lehine ve Yönetmelikteki hizmet süreleri ve mücbir sebepler dikkate alınmak sureti ile hareket edilmesi, Göç İdarelerinde yaşanan yoğunluk karşısında mevcut personel sayısı yetersiz kalmakta olduğundan, yeni personel istihdamı yapılması, Proje personellerine kadro ihdas edilmesi, İl göç uzmanlarının uzun süreli görevlendirmelere tabi tutulmalarının önüne geçilmeli, görevlendirmeler yasal mevzuat çerçevesine uygun süre ve koşullarda yapılması, Personele kılık kıyafet ve yol yardımı yapılması yol yardımı yapılamayan yerlerde personele servis hizmeti verilmesi ve vardiyalı çalışan personel için yemek saatlerinin uyarlanması, Koruma ve Güvenlik Görevlilerinin üniformaları üzerinde ve kimlik kartlarında “özel güvenlik personeli” ibaresi bulunmaktadır. Bu durum gerek personel için gerekse güvenlik görevlilerinin kamu personeli olduğunu anlamayan vatandaş için büyük sorun teşkil etmekte olup, üniformaların bir an önce yenilenmesi gerekmektedir. Bu nedenle, tanıtıcı üniforma ve kimlik kartlarındaki özel güvenlik ibaresinin, koruma ve güvenlik görevlisi olarak düzeltilmesi, Bazı il müdürleri tarafından sendikal faaliyetlerin yürütülmesi noktasında engeller yaratılmaktadır. Bu engellemelerin önüne geçilmesi için il müdürlüklerine talimat verilmesi ve sendikal faaliyetlerin yürütülmesinin kolaylaştırılması, 657 Sayılı Kanunun kariyer ve liyakat ilkeleri kapsamında personelin görevinde yükselmesini teminen görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının açılması, Mevcut lojman sayısının yetersizliğine çözüm üretilmesi” taleplerimizi iletti.

 

Göç İdaresi Başkanı Dr. Savaş Ünlü ise taleplerimizi değerlendireceklerini ifade etti.

Göç İdaresi Başkanı Dr. Savaş Ünlü’ya misafirperverliği için teşekkür ederiz.

 

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI