Atatürk

BÜRO HİZMET KOLUNDAKİ MEMURLARI, YETKİYE EN YAKIN SENDİKA OLAN TÜRK BÜRO-SEN ÇATISI ALTINDA TOPLANMAYA DAVET EDİYORUM

Çanakkale Şubemizin  Olağan Genel Kurulu 01.10.2022 tarihinde gerçekleştirildi.

 

Genel Kurula Genel Başkanımız Türkeş Güney, Genel Başkan Yardımcımız Özkan Ulupınar, MHP İl Başkanı Ali Tuğrul Yıldırım, İŞKUR İl Müdürü Mehmet Uğur Yavuz, Türkiye Kamu-Sen Çanakkale İl Başkanı Resul Demirbaş, TÜRKAV İl Başkanı Mehmet Patan, Türk Sağlık Sen Şube Başkanı Turan Çavdar, Edirne Şube Başkanımız Memduh Örüş, Balıkesir Şube Başkanımız Ferit Cin ile çok sayıda davetli katıldı.

 

Genel Başkanımız Türkeş Güney, “Bundan 30 yıl önce, “Türkiye Sevdamız, Ekmek İçin Kavgamız “ diyen, “bizim İlkemiz Önce Ülkemiz” diyen, şerefli Türk memuru tarafından kurulan sendikamızın;   83. Şubesini; yedi düvele karşı Türk’ün gücünü gösterdiğimiz tarihe şanlı Çanakkale Direnişi olarak geçen “Bir devrin kapanıp, bir devrin açıldığı”, “Komutanım benim tüfek bozulmuş, tetik basmıyor diyen askere, tüfek sağlam oğlum. Senin parmağın kopmuş” denilen Çanakkale ilimizde  kuruyoruz. Böylesine önemli bir ilimizde bulunmaktan son derece mutluluk duyuyor, Genel Kurulumuzun hayırlara vesile olması duygu ve düşünceleri ile hepinizi mensubu ve temsilcisi olduğu Türkiye Kamu Sen ve Türk Büro-Sen adına saygı ve sevgi ile selamlıyorum.

 

Sendikamızı bugünlere getirenlere şükranlarımızı sunarken, ahirete göç eden dava arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Sendikamız kurulduğu günden bu güne, memurumuzun hak ve menfaatlerini arayan, savunan tek Sendikadır. Türk Memuru Sendikal anlamda ne elde ettiyse, hepsini Türkiye Kamu-Sen’in yetkili olduğu dönemde elde etmiştir.

 

Bugün de, memurumuzun gündeminde olan  3600 ek gösterge, sözleşmelilerin kadroya alınması ve Yardımcı Hizmetler Sınıfının GİH’e geçirilmesi, özlük haklarının yeterli olmaması, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarıyla ilgili yaşanılan olumsuzluklar, kurum içi uzmanlık kadrolarının ihdas edilmesi, servis hizmeti, nöbet ücreti, fazla mesai ücreti ve bunun gibi sorunlarla ilgili hazırlığı olan, çalışması olan, gayreti olan tek Sendikadır.

Bu bağlamda;  Türkiye Kamu-Sen olarak, ek göstergenin ilk dile getirildiği 2018 yılında; 3600 ek göstergenin kamu da hiyerarşiyi düzenlemesi ve 657 sayılı Kanundaki sistemi koruma adına sorumlu sendikacılık anlayışıyla bütün ünvanlara ek gösterge artışı getiren, aynı zamanda emekli maaşlarını yükselten Tazminat Yansıtma Oranlarında artış talep eden kanun teklifimizi TBMM’ye ilettik.

Övünme olarak değil, tespit etmek adına ifade ediyorum ki bu konuda tek çalışması olan, çalışmasını da TBMM’ye taşıyan tek Sendikayız. Ancak, TBMM’ye gelen kanun teklifi ilk haliyle 4 Meslek (eğitim, sağlık, din ve emniyet) grubunu kapsayan hiyerarşiyi de ortadan kaldıran, bu haliyle de 3600 ek gösterge konusunu çözmek yerine, kangren haline getiren teklifti.

 

Türk Büro Sen olarak gerek alanlarda, gerekse TBMM Bütçe ve Plan Komisyonunda verdiğimiz mücadele sonucu teklifin ilk halinde yer almayan GİH Sınıfı bazı ünvanlar bazında 3600 ek gösterge kanun teklifine dahil edilmiş ve kanunlaşmıştır. Ancak, kanun bu haliyle 3600 ek gösterge konusunu çözmemekte, sorunlara çare olmamaktadır.

 

Bu nedenle, Türkiye Kamu Sen olarak, TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ziyaret edilmiş, yukarıda anlattığımız sorunlar dile getirilmiştir. Kendileri Türkiye Kamu-Sen heyetini Meclis açılana kadar 3600 ek gösterge konusunda şikayet ve talepleri alacaklarını, TBMM’nin açılmasıyla birlikte bu konuyu tekrar masaya yatıracaklarını ifade etmişlerdir.

 

Bunun üzerine, Türkiye Kamu-Sen olarak; Genel İdare Hizmetleri ve Teknik Hizmetler Sınıfında 1. dereceye yükselmiş bütün kamu görevlilerinin ek göstergelerinin 3600’e çıkarılması ve Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin ek gösterge rakamlarının 2200 olarak belirlenmesi yer alıyor. İkinci teklifimizde ise ek göstergesi 3600’ün altında kalan tüm kamu görevlilerinin tazminat yansıtma oranlarının 40 puan artırılması var.

Her iki teklifimiz de düzenlemenin son hali ile 3600 ek gösterge uygulamasından faydalanamayan ve yapılacak ek gösterge düzenlemesinde maaşlarında sınırlı bir artış yaşanacak olan tüm personeli kapsayacak ve tatminkâr bir artış sağlayacak şekilde hazırlandı.

5 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Ek gösterge kanununun yürürlük tarihi 15 Ocak 2023tarihi olduğundan, Ekim ayında TBMM’nin çalışmaya başlamasıyla birlikte; 3600 ek göstergeden faydalanamayan GİH ve THS’deki yüksekokul mezunu bütün memurların ek göstergesinin 3600’e çıkarılması; 3600 ek göstergenin altında kalan lise mezunu devlet memurlarının, emekli maaşlarında adaletin sağlanması adına; *Tazminat Yansıtma Oranlarının artırılması  Ya da * Milli İstihbarat ve Emniyet Hizmetleri Sınıfındaki devlet memurları ile Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarından emekli olan lise mezunu Astsubay ve Uzman Erbaşların emekli aylıklarına yapılan 1200 TL ilave ödemenin, eğitim durumu nedeniyle 3600 ek göstergeden faydalanamayan tüm memurlara yansıtılması halinde, 3600 ek gösterge düzenlemesinin çözüme kavuşacağına, bu konunun memurlarımızın ve toplumun gündeminden çıkacağına inanıyoruz” dedi.

 

Genel Başkanımız Türkeş Güney, konuşmasının devamında Sözleşmeli çalışanların kadroya geçirilmesi ve YHS çalışanların GİH kadrosuna alınması talebimizi yineleyerek Sendikamızın çalışmaları hakkında bilgi verdi. Türkeş Güney, “ Memurlarımızın özlük hakları ya toplu sözleşme masasında genel olarak yapılan görüşmelerle memurların geneline yapılan zam oranlarıyla artırılmakta, ya da Unvan değişikliği ve Teşkilat yasalarında yapılan değişikliklerle gerçekleşmektedir. Sendikamız Türk Büro-Sen bu amaçla; öncelikle hizmet kolumuzdaki bütün kurumlarda, kurum içi uzmanlık kadrolarının tahsisi ve bu kadroların kurum içi sınavlarla karşılanmasını hedeflemektedir. Bundan gaye hizmet kolumuzdaki memurlarımızın özlük haklarında göreceli bir iyileştirme sağlamaktır. Bununla ilgili, Sosyal Güvenlik Kurumu, İçişleri, Ticaret (Gümrük), Türkiye İstatistik Kurumu, Milli Savunma Bakanlığına bağlı Askeri İşyerlerinde çalışan Devlet memurları başta olmak üzere; kurumlarımıza bu konuda müracaat ettik. Kanun tekliflerimiz hazırladık, bir kısmını da TBMM’ye taşıdık.

 

Yoğun iş yükü altında çalışan kurumlarımızdan başta Adliye çalışanları olmak üzere, bu kurumlarımızdaki memurlarımızın özlük haklarında nasıl bir iyileştirme sağlayabiliriz, bunun gayreti içerisindeyiz. Adliye çalışanlarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği konusunda, önlerinde Yazı İşleri Müdürlüğü dışında fazla bir unvan bulunmamaktadır. Bu amaçla bu kurumda yeni ünvanlar ihdas edilmesi konusunda çalışmalarımız ve gayretlerimiz vardır.   Yine iş kolumuzda yer alan kurumlardan Türkiye İş Kurumunda kurum içi İş ve Meslek Danışmanlığına geçişin devam etmesi konusunda talebimiz ve ısrarımız vardır.  Gümrük teşkilatımızla ilgili olarak, Gümrük Muhafaza Memurlarının kolluk kuvveti, muayene memurlarının Gümrük Denetmeni, diğer bakanlık personelinin Kurum içi Uzmanlık imkanları için çalışmamız ve kanun teklifimiz TBMM’ye taşınmıştır.

 

Sendikaların kuruluş gayesi, kamu görevlilerinin hak ve menfaatleri dediğimiz; maaşları, diğer ücretleri, özlük haklarını vs. korumak ve geliştirmektir. Sendikal mevzuatımız gereği, kamu görevlilerinin özlük hakları her iki yılda bir Ağustos ayında üye sayısı en fazla olan yetkili Sendikaların, ülkeyi yöneten hükümet ile bir araya gelerek yaptığı toplu sözleşme masasında görüşülür ve karara bağlanır. Sendikanın toplu sözleşme masasına oturabilmesi için iş kolunda en fazla üyeye sahip olması ve bir konfederasyona bağlı olması gereklidir.

Maalesef ülkemizde son 12 yıldır (6 dönem) kamu görevlileri adına masaya oturan yetkili ancak etkisiz ve kifayetsiz Sendika yüzünden, kamu görevlilerinin maaş ve ücretleri yeterli düzeyde artırılmamış, kamu görevlileri mağdur edilmiştir. Bu durumu önlemenin yolu, toplu sözleşme masasında değişiklik yapmaktan geçmektedir. Büro İş kolunda yetkiye en yakın Sendika Türk Büro-Sen’dir. Kurum ve Meslek Sendikalarının sizlere alacağı hiçbir hak, sağlayacağı hiçbir fayda yoktur. Bu durum geçen yıllar itibariyle de görülmüştür. Bu nedenle sizleri, Yetkiye en yakın Sendika Türk Büro-Sen’e davet ediyorum.

 

Konuşmaların ardından oylama işlemine geçildi.

 

Türk Büro-Sen olarak Çanakkale Şube Yönetimimize başarılar dileriz.

 

Yapılan oylamanın ardından oluşan Yönetim şu şekildedir;

 

İlker Kurt

Recep Suluova

Abdurrahman Gökçe

Hasan Hüseyin Meşe

Doğukan Tufan Yılmaz

Ömer Kürşad Ünal

Hatice Sarıbaş

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI