Atatürk

ANKARA VALİSİ VASİP ŞAHİN İLE GÖRÜŞTÜK

Genel Başkanımız Türkeş Güney, Genel Başkan Yardımcımız Özkan Ulupınar, Ankara 7 Nolu Şube Başkanımız Akın Yeşilyurt ve Valilik Temsilcimiz Murat Sütçü ile birlikte 17.10.2022 tarihinde Ankara Valisi Vasip Şahin’i ziyaret etti.

Çalışanların sorun ve taleplerinin görüşüldüğü ziyarette Genel Başkanımız Türkeş Güney, “Valilik ve kaymakamlıklarda vali, vali yardımcısı ve kaymakamın mesaisine bağlı olarak çalışan personel için fazla mesai ücreti ödenmesi için gerekli çalışmaların yapılması, YİKOB lojmanlarının öncelikle kurum personeline tahsis edilmesi, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı personelinin il özel idare personelinin yararlandırıldığı sosyal denge tazminatından yararlandırılması, İçişleri Bakanlığınca güncellenen maaş promosyon anlaşmasının, Valilikçe de aynı şartlar ile güncellenmesi, Valilik bünyesinde Tekniker kadrosunun tahsisinin sağlanması,” taleplerimizi iletti.

 

Ankara Valisi Vasip Şahin’e misafirperverliği için teşekkür ederiz.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI