Atatürk

ADALET HİZMETLERİ SINIFI İHDAS EDİLMELİDİR

GENEL BAŞKANIMIZ, “ADALET HİZMETLERİ SINIFI İHDAS EDİLMELİDİR”

Kayseri 2 Nolu Şubemizin Olağan Genel Kurulu 08.10.2022 tarihinde gerçekleştirildi.

Genel Kurula Genel Başkanımız Türkeş Güney, Genel Başkan Yardımcımız Sami Çam, MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak, Türkiye Kamu-Sen Kayseri İl Başkanı, Konfederasyonumuza bağlı Sendikaların Kayseri Şubeleri, Kayseri 1 Nolu Şube Başkanımız Hacı Musa Şen ile çok sayıda davetli katıldı.

Divan Başkanlığını Genel Başkan Yardımcımız Sami Çam’ın yaptığı genel kurulda, Genel Başkanımız Türkeş Güney, Genel Başkanımız Türkeş Güney, “Bundan 30 yıl önce, “Türkiye Sevdamız, Ekmek İçin Kavgamız “ diyen, “bizim İlkemiz Önce Ülkemiz” diyen, şerefli Türk memuru tarafından kurulan sendikamızın; 84. Şubesini Kayseri ilimizde kuruyoruz. Genel Kurulumuzun hayırlara vesile olması duygu ve düşünceleri ile hepinizi mensubu ve temsilcisi olduğu Türkiye Kamu Sen ve Türk Büro-Sen adına saygı ve sevgi ile selamlıyorum.

Sendikamızı bugünlere getirenlere şükranlarımızı sunarken, ahirete göç eden dava arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Sendikamız kurulduğu günden bu güne, memurumuzun hak ve menfaatlerini arayan, savunan tek Sendikadır. Türk Memuru Sendikal anlamda ne elde ettiyse, hepsini Türkiye Kamu-Sen’in yetkili olduğu dönemde elde etmiştir.

Bugün de, memurumuzun gündeminde olan 3600 ek gösterge, sözleşmelilerin kadroya alınması, Vergi Dilimleri ve Yardımcı Hizmetler Sınıfının GİH’e geçirilmesi, özlük haklarının yeterli olmaması, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarıyla ilgili yaşanılan olumsuzluklar, kurum içi uzmanlık kadrolarının ihdas edilmesi, servis hizmeti, nöbet ücreti, fazla mesai ücreti ve bunun gibi sorunlarla ilgili hazırlığı olan, çalışması olan, gayreti olan tek Sendikadır.

Güney, “Gerçekleştirilen ek gösterge düzenlemesinin 2023 yılında yürürlüğe girecek olması nedeniyle önümüzde 3 aylık bir süre olduğunu varsayarak bu düzenlemenin aksayacak yönlerinin düzeltilmesi için taleplerimizi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile paylaştık. Bu noktada başta teknik hizmetler sınıfı ve genel idari hizmetler sınıfı çalışanları olmak üzere pek çok kamu çalışanının hak ettiği halde 3600 ek göstergeden faydalanamadığını, bazı meslek gruplarında mağduriyetler yaşandığını da dile getirdik. Bu nedenle kadro derecesi bire gelmiş olan bütün kamu çalışanlarının 3600 ek göstergeden faydalanması gerektiğini, bu konuda bir düzenleme yapılarak 2023 yılında yaşanabilecek mağduriyetlerinin önüne geçilebileceğini ifade ettik. Bununla ilgili olarak hazırladığımız kanun tekliflerini alternatifli olarak da sayın Bakan’a sunduk”

Genel Başkanımız Türkeş Güney, konuşmasının devamında Sözleşmeli çalışanların kadroya geçirilmesi ve YHS çalışanların GİH kadrosuna alınması talebimizi yineleyerek, bu konudaki taleplerimizi de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e ilettiğimizi ifade etti.

Türkeş Güney, “ Memurlarımızın özlük hakları ya toplu sözleşme masasında genel olarak yapılan görüşmelerle memurların geneline yapılan zam oranlarıyla artırılmakta, ya da Unvan değişikliği ve Teşkilat yasalarında yapılan değişikliklerle gerçekleşmektedir. Sendikamız Türk Büro-Sen bu amaçla; öncelikle hizmet kolumuzdaki bütün kurumlarda, kurum içi uzmanlık kadrolarının tahsisi ve bu kadroların kurum içi sınavlarla karşılanmasını hedeflemektedir. Bundan gaye hizmet kolumuzdaki memurlarımızın özlük haklarında göreceli bir iyileştirme sağlamaktır.

Yoğun iş yükü altında çalışan kurumlarımızdan başta Adliye çalışanları olmak üzere, bu kurumlarımızdaki memurlarımızın özlük haklarında nasıl bir iyileştirme sağlayabiliriz, bunun gayreti içerisindeyiz. Adliye çalışanlarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği konusunda, önlerinde Yazı İşleri Müdürlüğü dışında fazla bir unvan bulunmamaktadır. Bu amaçla bu kurumda yeni ünvanlar ihdas edilmesi konusunda çalışmalarımız ve gayretlerimiz vardır. Ayrıca Adalet Hizmetleri Sınıfı ihdas edilmelidir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e iletilen vergi dilimleri konusuna da değinen Genel Başkanımız, “Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen değişiklikle asgari ücret kadar olan ücret kısımlarının gelir vergisinden muaf tutulmasının olumlu bir uygulama olduğunu, ancak vergi dilimlerinde memur maaşları ile orantılı bir artış yapılmadığı için yeni mağduriyetler oluştuğunu bu nedenle kamu çalışanlarının vergi konusunda büyük bir haksızlıkla karşı karşıya olduğunu ifade ettik. Vergi dilimlerinin mutlak surette ekonomik gerçeklere göre belirlenmesi gerektiğini bir kere daha vurguladık..”

Güney konuşmasının devamında, “Sendikaların kuruluş gayesi, kamu görevlilerinin hak ve menfaatleri dediğimiz; maaşları, diğer ücretleri, özlük haklarını vs. korumak ve geliştirmektir. Sendikal mevzuatımız gereği, kamu görevlilerinin özlük hakları her iki yılda bir Ağustos ayında üye sayısı en fazla olan yetkili Sendikaların, ülkeyi yöneten hükümet ile bir araya gelerek yaptığı toplu sözleşme masasında görüşülür ve karara bağlanır. Sendikanın toplu sözleşme masasına oturabilmesi için iş kolunda en fazla üyeye sahip olması ve bir konfederasyona bağlı olması gereklidir.

Maalesef ülkemizde son 12 yıldır (6 dönem) kamu görevlileri adına masaya oturan yetkili ancak etkisiz ve kifayetsiz Sendika yüzünden, kamu görevlilerinin maaş ve ücretleri yeterli düzeyde artırılmamış, kamu görevlileri mağdur edilmiştir. Bu durumu önlemenin yolu, toplu sözleşme masasında değişiklik yapmaktan geçmektedir. Büro İş kolunda yetkiye en yakın Sendika Türk Büro-Sen’dir. Kurum ve Meslek Sendikalarının sizlere alacağı hiçbir hak, sağlayacağı hiçbir fayda yoktur. Bu durum geçen yıllar itibariyle de görülmüştür. Bu nedenle sizleri, Yetkiye en yakın Sendika Türk Büro-Sen’e davet ediyorum.

Konuşmaların ardından oylama işlemine geçildi.

Türk Büro-Sen olarak Kayseri 2 Nolu Şube Yönetimimize başarılar dileriz.

Yapılan oylamanın ardından oluşan Yönetim şu şekildedir;

Murat Kaya

Süleyman Bıyıklı

Osman Hulusi Meydan

Ömer Aldaş

Cengiz Öztürk

Sebahattin Atabey

Abbas Ersoy

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI