Atatürk

TİCARET BAKANLIĞI YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNİN BİR KISIM MADDELERİNİN YÜRÜTMESİ DURDURULDU

11 Mayıs 2021 tarih ve 31481 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinin bir kısım maddelerine karşı açtığımız iptal davasında Danıştay İkinci Dairenin 2021/17112 E. sayısına kayıtlı dosyasında 23.06.2022 tarihli ara karar ile;

  • 7. Maddesinin 6. Fıkrasında yer alan “süre sınırı olmaksızın” ibaresinin,
  • 10. Maddesinin 2. Fıkrasının (ç) bendinde yer alan “eğitim ve araştırma hastanesi, şehir veya üniversite hastanelerinden alınacak” hükmünün,
  • 10. Maddesinin 4. Fıkrasının (ç) bendinde yer alan “son 5 yıl içinde 1440 gün” ibaresinin,
  • 10. Maddesinin 5. Fıkrasının,
  • 10. Maddesinin 8. Fıkrasında yer alan “Ek-1’de yer alan cetvelde belirlenen 2 nci ve 3 üncü hizmet bölgelerinde zorunlu hizmet sürelerini tamamlaması gerekir” hükmünün, YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA KARAR VERİLMİŞTİR.

Kararı görüntülemek için tıklayınız.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI