Atatürk

3600 EK GÖSTERGE KONUSUNDA TBMM’DE MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK

5 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7417 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK’da değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 6. Maddesi ile Eğitim, Sağlık, Din ve Emniyet Hizmetleri Sınıfındaki Yüksekokul mezunu devlet memurları ile GİH Sınıfındaki bazı ünvanlı memurların ek göstergesi 3600 rakamına yükseltilmiştir. GİH ve THS’daki Yüksekokul mezunu devlet memurlarının ek göstergesi 2800, YHS’de yer alan memurlara ise 600 Ek gösterge verilmiştir.

Anılan Kanunun 3. Maddesi ile, Milli İstihbarat ve Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolar ile Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarından emekli, olmuş, 3600 ek gösterge düzenlemesinden yararlanamayan lise mezunu personelin emekli aylıklarına 1200 TL tutarında ilave ödeme yapılması düzenlenmiştir.

2018 yılında bazı meslek gruplarının ek göstergesinin 3600’e çıkarılacağı beyanları ile başlayan, devlet memurlarına ek gösterge artışı tartışmaları 7417 sayılı kanunla, bazı sınıf ve ünvanlar için gerçekleşmiş ancak bize göre; yara tedavi edilmek yerine daha da derinleşmiştir.

Ek gösterge düzenlemesinin hiyerarşiyi koruma önceliği, son kanuni düzenleme ile ortadan kalkmış, kanuni düzenleme 657 sayılı DMK’nın sistemini bozmuş, hiyerarşik yapıyı ortadan kaldırmıştır.

Sorumlu Sendikacılık anlayışının temsilcisi Türkiye Kamu-Sen, 2018 yılında ek gösterge tartışmalarının başlaması ile birlikte, Devlette bir yandan hiyerarşik yapıyı koruyan bir anlayışla, bütün ünvanlara ek gösterge artışı öngören, diğer yandan memurların emekli maaşlarında adaleti esas alan, tazminat oranlarının artırılmasına yönelik kanun tekliflerini hazırlayarak, TBMM’ye vermiştir.

Ancak, Türkiye Kamu-Sen’in bütün uyarılarına rağmen, ek gösterge konusunu tamamen çözemeyen, hiyerarşiyi ortadan kaldıran düzenleme kanunlaşmıştır. Bu konuda Sendikamızın özellikle TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki gayretleri ile 3600 düzenlemesinin içinde yer almayan GİH sınıfı kısmen de olsa, düzenlemeye dahil edilmiştir.

Ek gösterge kanununun yürürlük tarihi 15 Ocak 2023 tarihi olduğundan, Ekim ayında TBMM’nin çalışmaya başlamasıyla birlikte; 3600 ek göstergeden faydalanamayan GİH ve THS’deki yüksekokul mezunu bütün memurların ek göstergesinin 3600’e çıkarılması;

3600 ek göstergenin altında kalan lise mezunu devlet memurlarının, emekli maaşlarında adaletin sağlanması adına;

*Tazminat Yansıtma Oranlarının artırılması

Ya da

* Milli İstihbarat ve Emniyet Hizmetleri Sınıfındaki devlet memurları ile Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarından emekli olan lise mezunu Astsubay ve Uzman Erbaşların emekli aylıklarına yapılan 1200 TL ilave ödemenin, eğitim durumu nedeniyle 3600 ek göstergeden faydalanamayan tüm memurlara yansıtılması halinde,

3600 ek gösterge düzenlemesinin çözüme kavuşacağına, bu konunun memurlarımızın ve toplumun gündeminden çıkacağına inanıyoruz.

Türkiye Kamu-Sen olarak, bu konuda hazırladığımız kanun teklifi ile bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da ek gösterge konusunun takipçisi olacağız. Ak Parti Grup Başkan Vekili Sayın Mustafa Elitaş’la bu konudaki görüşlerimizi paylaştık. Aksaklıkları gidermek için hazırladığımız kanun teklifini kendilerine sunduk.  Düzenlemenin bütün kamu çalışanlarını mutlu edecek şekilde hayata geçirilmesi için çalışacak ve bu yolda her türlü mücadeleyi vereceğiz.

Türkeş GÜNEY

Türk Büro-Sen Genel Başkanı

image_print

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI