Atatürk

3600 EK GÖSTERGE İLE İLGİLİ KANUN TEKLİFİMİZ

14 Haziran 2022, Salı | 16:02

Açıklanan 3600 ek gösterge taslağı; 3600 ek göstergenin altında kalan memurlarımız açısından büyük bir mağduriyet oluşturmuştur.

Özel hizmet tazminatı yansıtma oranında adil bir düzenleme yapılmadan, ek gösterge sorununun tam olarak çözümü mümkün değildir.

Ek gösterge düzenlemesine ilişkin taslak metinle, ek göstergeleri 3600’e yükseltilen memurların emekli maaşlarında net 1.234 TL artış öngörülmüştür. Türkiye Kamu-Sen ek göstergesi 3600’ün altında memurlar için brüt 1.036 TL’lik bir artış talep etmektedir.

Kanun teklifimiz, ek gösterge konusunda yaşanan mağduriyetleri çözecek ve memurlarımızın taleplerini karşılayacaktır.                       

Türkeş GÜNEY                            

Türk Büro-Sen Genel Başkanı

 

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI