Atatürk

ÇORUM ŞUBEMİZ, SGK ÇALIŞANLARININ BANKA PROMOSYONLARI GÜNCELLENSİN

Çorum Şube Başkanımız Emir Dağaşan’ın yazılı basın açıklaması

 

17 Nisan 2021 tarihinde yapılan Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye Vakıflar Bankası arasında üç yıllık imzalanan promosyon anlaşmasının üzerinden henüz bir yıl geçmesine rağmen, memurlarımızın yüksek enflasyon altında ezilmesi nedeniyle Türk Memur Sendikacılığının Yol başçısı; Türkiye Büro-Sen olarak, ülkemizin dört bir yanından topladığımız banka promosyon ödemelerinin güncellenmesine yönelik talepleri içeren dilekçeleri Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına gönderdik.

Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarının bu konudaki talepleri nettir. Kurum ve ilgili banka promosyon konusunda daha fazla Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarını mağdur etmemelidir. Aksi takdirde Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanları ilgili banka ile yol arkadaşlığını sonlandırma yoluna gidecektir.

Sosyal Güvenlik Kurumunun 81 İl Müdürlüğü ve 558 Merkez Müdürlüğü olmak üzere toplam 30.000 çalışanı ile 86 milyon insanımıza doğumundan ölümüne kadar hizmet verdiği unutulmamalıdır. Personel sayısına bakıldığında bir Sosyal Güvenlik çalışanına yaklaşık 2900 vatandaşımızın düştüğü görülmektedir. Bu çerçeveden bakıldığında, kurumdaki personel yetersizliğinin de had safhaya ulaştığı görülecektir.

Kurum çalışanlarının bu kadar iş yükü altında ezildiği bir dönemde özlük ve mali hakları toplu sözleşme masalarında maalesef çözüme kavuşturulamamıştır. Dün toplu sözleşme masasında eylem kararı alamayanların bugün eylem kararı almaları bu itibarla manidardır. Oysa toplu sözleşme masasında 5+7 maaş artışına imza atanlar, henüz toplu sözleşme hükümleri yürürlüğe girmeden 2022 yılı Ocak ayında enflasyon farkıyla yüzleşmek zorunda kalmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanları neyin ne olduğunu bilmektedir ve görmektedir. Bu itibarla tatlı su sendikacılarına SGK çalışanlarının bir daha pirim vermeyecekleri de aşikardır.

Türk Sendikacılığının yol başçısı Türk Büro-Sen olarak tekraren,

-Enflasyon farklarının toplu görüşmeler dönemindeki gibi, toplu sözleşme sürecinde de aylık olarak ödenmesini ve toplu sözleşmelerin yıllık olarak yapılmasını,

-3600 ek göstergenin tüm kamu çalışanlarına verilmesini,

-Sözleşmeli olarak istihdam edilen kamu çalışanlarının bir an önce kadroya geçirilmesini, hak ettikleri tarihten itibaren dört ay geçtiği halde asaletleri tasdik edilmeyen Sosyal Güvenlik çalışanlarının asaletlerinin de derhal tasdik edilmesini,

-Kamuya alımlarda mülakatın kaldırılmasını

ve ayrıca Refah payının bir an önce kamu çalışanlarına verilmesini talep ediyoruz.

Bu kapsamda Türk Büro-Sen olarak biz, “dik başın, tok karının, mutlu yarının” mücadelesini verdiğimizi tekrar buradan haykırıyoruz.

Son olarak, Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanları şunu iyi bilmelidirler ki kendilerini yok sayan, hiçbir zaman gerçek anlamda eylem yapabilme özgürlüğünü kendinde bulmayanların Ağustos böceği misali bugün sahte eylem ve tiyatro propagandalarına katılmayacaklarını düşünüyoruz.

Bu vesileyle Türkiye Kamu-Sen ve Türk Büro-Sen ailesi olarak Sosyal Güvenlik çalışanlarımızın her hal ve şartta dün olduğu gibi bugün de yanlarında olduğumuzu kararlı bir şekilde tekraren ifade ediyor, saygılar sunuyorum.

image_print

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI