Atatürk

TEKİRDAĞ ŞUBEMİZ, ÇERKEZKÖY NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDE YAŞANAN SALDIRIYI KINADI

21 Ocak 2022 Cuma günü Çerkezköy Nüfus Müdürlüğü’nde görevini yapan bir bayan memur arkadaşımıza yapılan sözlü küfürlü şiddet ve sonrasında olaya müdahale eden memur arkadaşlarımıza karşı yapılan çirkin fiziksel şiddet eylemini, tüm kamu çalışanları ve Türk Büro- Sen Tekirdağ İl Yönetimi olarak kınıyoruz.

Bilindiği üzere Kamu görevlileri devletin temsilcileri ve aynı zamanda devletin vatandaşa görünen yüzüdür. Devlet memurları vatandaşların iş ve işlemlerini bağlı bulundukları kurumların tabi olduğu kanunlar, yasalar ve yönetmelikler çerçevesinde kendilerine verilen, yetkiler dahilinde değerlendirmekte, vatandaşların taleplerini mevzuatlar çerçevesinde ve yasal dayanaklar dahilinde yerine getirmeye çalışmaktadırlar.

Gün geçmiyor ki karşımıza yeni ve içimizi acıtan, bir memura karşı şiddet olayı daha çıkmasın. Bu şiddet olayları bir gün sağlıkçılarda, bir gün eğitimcilerde, bir gün diğer kurum çalışanlarında vücut bulmakta, hemen her gün ulusal medyada dahi birçok haberle birlikte yerini almaktadır.

Şiddetin, toplumun her kesiminde ve kamusal yaşamın her alanında ortadan kaldırılması için doğru politikaların üretilmesi ve yasal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

Her olayda olduğu gibi yaşanan bu çirkin saldırıda da sosyal medyada çeşitli yorumlar yapılmış, yapılan yorumların bir kısmında, saldırganın çirkin eylemi haklı gösterilmek istenilmiştir. Oysaki şiddet kime ne sebeple yapılmış olursa olsun kabul edilemeyeceği gibi, hele ki bir devlet kurumunda bir devlet görevlisine karşı yapılmış olması her ne sebeple olursa olsun asla haklı gösterilemez.

Şiddet, ne kadar insan onurunu zedeleyici bir durum ise, şiddete maruz kalan sırf bir devlet memuru olduğu için, devletten intikam alırcasına onu haklı görmek ve bu yönde yorumlarda bulunmak da o denli onur kırıcı bir durumdur. Aslında yaşanan olayla ilgili hiçbir bilgisi ve öngörüsü olmadan insafsızca yorum yazanlar, zihniyetlerini ve karakterlerini ortaya koymaktadır.

Artık bir memur arkadaşımızın kılına dahi zarar gelmesini istemiyoruz, artık şiddet failinin serbest bırakıldığını görmek istemiyoruz ve bir suçun daha cezasız kaldığına şahit olmak istemiyoruz. Ülkemizdeki şiddet iklimi ve faillere yönelik cezasızlık şiddeti körüklemekte, faillere verilen bu tavizler, yaşanabilecek bir sonraki olaya zemin hazırlamaktadır.

Yaşanan bu çirkin saldırıların tekrarlanmaması adına, Türk Büro- Sen olarak, sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızın kamuoyu tarafından da bilinmesini isteriz. Bize destek veren tüm memur ve basın mensubu arkadaşlarımıza da teşekkür ederiz.

image_print

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI