Atatürk

CUMHURBAŞKANLIĞINA YAZILI TALEPTE BULUNDUK

03 Eylül 2021, Cuma | 17:09

Bilindiği üzere, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6 ncı Dönem Toplu Sözleşme, 25 Ağustos 2021 tarih ve 31579 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

 

Toplu Sözleşme ile, idari büro görevlisi ve idari büro destek personeli unvanlı sözleşmeli personelin ve sözleşmeli 112 Acil Çağrı Merkezi Çağrı Alıcı Personelin ek ödeme puanlarına 10 puan ilave edilmiştir.

 

Ancak, sözleşmenin imzalanma aşamasında ilgili hükümler ile “anketör” ve “v.h.k.i pozisyonunda olup çağrı alıcı” olarak çalışan personel göz ardı edilmiş, Toplu Sözleşme sürecinde imzaya yetkili sendikaca bu husus dile getirilmeyerek personelin ek ödeme hususunda büyük mağduriyetleri oluşturulmuştur.

 

Bu sebeple, Cumhurbaşkanlığına ekte yer alan yazılarımız gönderilmiş ve hakkaniyete uygun olarak “anketör” ve “v.h.k.i pozisyonunda olup çağrı alıcı olarak çalışan personelin” de ek ödemelerden yararlandırılması talep edilmiştir.

 

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI